– Hvorfor Bent Høie må skrinlegge merkevareforbud

I Norge er sigaretter i snus gjemt bak store grå skap og du kan ikke se en pakke før du har kjøpt den. Likevel vil helseminister Bent Høie fra Høyre ekspropriere intellektuell eiendom og innføre merkevareforbud. Gjør han det, blir kanskje alkohol neste vare ut.

Jeg er glad for at antallet som røyker i Norge har gått kraftig ned. Det er bra for folkehelsen og den enkelte. Men dette er en utvikling som skjer, uten at standardiserte tobakkspakninger er innført og som har gått i riktig retning siden 70-tallet.  

Det er bred anerkjennelse blant folk i fagmiljøene at snus er mellom 95 og 99 prosent mindre skadelig enn sigaretter. Vi snakker altså om to produkter som er helseskadelige, men der det ene er inntil 100 ganger farligere enn det andre, da er det dumskap å i det hele tatt vurdere å regulere de på samme måte.

Helseminister Bent Høies forslag om standardiserte tobakkspakninger bryter muligens internasjonal rett, sørger for økt omsetting av illegale og piratkopierte varer på det norske markedet og eksproprierer private bedrifters rett til egne varemerker. FpU og FrP har alltid vært på eiendomsretten og lovlydighetens side. Det skal vi fortsatt være.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har langt mindre sans for eiendomsrett, privat næringsliv og frihet enn Høyre og FrP. Likevel vurderte han aldri å gjøre det Bent Høie nå gjør som helseminister. Høyre har ikke gått til valg på å innføre et så ekstremt tiltak, da er det frekt og svært uredelig ovenfor velgerne å gjennomføre noe slikt.

Det burde blinke noen lys og ringe noen bjeller hos Bent Høie fra Høyre når til og med sosialistene i Frankrike synes merkevareforbud er et virkemiddel som går for langt. Et av argumentene var at det ville gi 2 milliarder euro mindre i tobakksavgifter fordi produsentene ville starte å konkurrere på pris, framfor kvalitet og design. Dermed vil det bli billigere tobakk og mer tilgjengelig, ikke mindre, spesielt for ungdom med lite penger.

Bent Høies foreslår merkevareforbud på all form for tobakk i Norge, til og med sigarer, pipetobakk og nikotinfri snus. Dette vil medføre et nytt prinsipp i Norge som tilsier at Staten kan frarøve enhver bedrift og produsents rett til eget varemerke. Det er meget alvorlig.

FlaskeForslaget medfører en ekspropriasjon av produsenters varemerkerett, innskrenking av ytringsfriheten og en handelshindring som jeg vanskelig kan se er i samsvar med den europeiske menneskerettskonvensjonen, EØS-regelverk, TRIPS-avtalen og den norske Grunnloven. Det er overraskende at helsedepartementet mener det er legitimt for Staten å ekspropriere private bedrifters rett til egne verdier. Spørsmålet er prinsipielt viktig for alle bedrifter og investorer som vurderer å satse i det norske markedet. Lovforslaget innebærer at det åpnes en dør som kan ramme norske bedrifter og arbeidsplasser hardere enn hva departementet sannsynligvis har tatt inn over seg. De samme som ønsket nøytrale sigarettpakker i  Indonesia, Irland, Australia og i enkelte stater i USA , argumenterer nå for å innføre merkevareforbud på alkohol. Hjerte- og karsykdommer er årsaker til flest dødsfall i Norge. Hva blir da det neste fra moralistene? Sjokolade, bacon eller brus?

Ingen effekt
En god regel når man utformer nye politiske virkemiddel, spesielt de som bryter med sine egne prinsipper, bør være at de faktisk virker, og ikke i realiteten er symbolske endringer for å vise tilsynelatende handlekraft. Jeg forstår at Høie er en type politiker som uansett mener at målet helliggjør middelet, men her fungerer ikke middelet engang. Forsøk med standardiserte tobakkspakninger er gjennomført i Australia, uten noen stor effekt.

Et av verdens største konsulentselskap KPMG laget i 2013 en rapport som er mer omfattende enn noen annen rapport i Australia som omhandler smugling. Utarbeidet etter sammen metode som er akseptert av EU-kommisjonen, alle medlemsstatene i EU og OECD og basert på tallene fra Australske myndigheter. Tallene er tydelige. Økt omsetning av illegale produkter har økt med over 10 % i Australia siden de innførte standardiserte tobakkspakninger (En vanlig røykepakke i Australia ser nå slik ut.)

Bent Høie mener rapporten ikke betyr noe fordi den er bestilt fra bransjen, men den er laget av KPMG, et internasjonalt anerkjent konsultentselskap som staten selv kjøper tjenester fra. Han tror tydeligvis at KPMG lar seg kjøpe og at de er villige til å sette hele sitt internasjonale rykte på spill for et enkelt oppdrag fra tobakksbransjen. Nevnte jeg forresten at den er basert på tall fra Australske offentlige myndigheter? Dersom Bent Høie likevel vil sverge til at denne rapporten bare kan kastes så bør han ta en titt på noen andre studier.

I 2013 konkluderte et studie fra London Economics at nedgangen i antall røykere fortsatte i samme tempo som før innføring av standardiserte pakker i Australia.

I 2014 var konklusjonen fra University of Zürich at det ikke hadde vært en effekt på nyrekruttering blant ungdom.

I år er det kommet ny rapport med navnet «The Plain Packaging experiment is a failure» laget av uavhengige amerikanske Democracy Institute som ikke mottar prosjektfinansiering eller pengegaver. Siden 1991 har antall røykere gått ned i Australia. Rapporten konkluderer med at dette nå har snudd.

Konklusjonen er som følger: «It is increasingly obvious I that while the pro packaging lobby is entitled to its own opinion on the best way to reduce smoking, it is not entitled to its own evidence. Rigorous empirical data derived from scholarly, private, and government research shows that Australia’s public health experiment has failed to reduce smoking, yet it has damaged small retailers, while simultaneously boosting the illicit tobacco trade.»

Det har med andre ord feilet på alle punkter.

Når Bent Høie la fram forslaget sa han på pressekonferansen: «Dette gjør vi for å hindre at barn og unge begynner å røyke.«.

Nye tall fra handelsnæringen og myndighetene i Australia sier nå følgende:
Breaking a long-term trend, the smoking rate for 12-17 year olds is up from 3.8% to 5.0% between 2010 and 2013. This represents a 32% increase.
(Kilde: Australian Government National Drugs Strategy Household Surveys, 1991 – 2013, Australian Institute of Health and Welfare)

Dette er stikk i strid med hva Bent Høie sier vil skje. Han må snart begynne å forholde seg til fakta, ikke propaganda.

Realiteter og symbolpolitikk
Regjeringen har etablert en nettside i kampen mot piratkopierte varer. På denne siden kan vi lese at piratkopierte tobakksvarer er utbredt og økende i det norske markedet. Piratkopierte tobakksvarer betyr, ifølge tollmyndighetene, at vi kan få farligere produkter på det illegale norske markedet.  Dette medfører dermed en økt risiko for innbyggerne og samfunnet.

Det er lett å la seg rive med av gode intensjoner, men realitetene bør avgjøre hvilke forslag som vedtas, og hvilke som stanses i tide. Forslaget om standardiserte tobakkspakker bør legges i en skuff, til fordel for andre, gode tiltak som sikrer folkehelsen til norske ungdommer og andre innbyggere.

Nylig kunne vi lese i Stavanger Aftenblad at bransjen mener at  så mye som 1 av 4 sigaretter solgt i Norge er smuglersigaretter.  

Nøytrale sigarettpakker vil gjøre denne utviklingen enda mer dyster og er en gavepakke til kriminelle som vil smugle sigaretter. Det er klart at det er langt lettere å forfalske og smugle sigaretter som ser helt like ut. En ting er helt sikkert, smuglere spør ikke barn under 18 år om legitimasjon.

Endringene kan med andre ord, med relativt stor grad av sikkerhet, medføre økt illegal omsetning, økning av farlige piratprodukter på det norske markedet, og økt finansiering av organisert kriminalitet og terrorvirksomhet. Sagt på en annen måte betyr endringene at Staten vil tape inntekter, mens kriminelle organisasjoner får større profitt.  Det er helt sikkert ikke hensikten, men det er realitetene dersom forslaget blir gjennomført.

Det er et helt legitimt mål å sette folkehelsen høyt på dagsorden. Det støtter vi. Problemet er når veien til målet er brolagt med gode intensjoner, mens de dystre realitetene dessverre legges i en skuff. Det er viktig at myndighetene tar inn over seg de faktiske konsekvensene av forslagene i en kriminalpolitisk kontekst.

Det er mange gode grunner til å legge dette forslaget i skuffen. Konsekvenser som økt smugling, omsetning til barn under 18 år og internasjonale avtaler om varemerkefrihet og eiendomsrett er noen av de. Det viktigste er imidlertid at folk over 18 år er i stand til å tenke selv. Politikere som tror de vet bedre enn voksne mennesker har jeg ikke sansen for.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.