– Tull fra Gerhardsen

I Norge er det kommunene som bestemmer skjenketidene, men staten har vedtatt en maksgrense til kl. 03.00.

Mina

I går foreslo FpU sammen med Unge Venstre og Unge Høyre makstiden burde utvides til kl. 04.00 slik at de kommunene som ønsker det kan ha åpent lenger. Dette som et svar på KrF som foreslår å redusere til kl. 02.00. Vi tror det vil føre til at folk vil gå hjem til ulike tidspunkt og at man unngår press på nattmatsteder og taxiholdeplasser hvor bråket skjer.

Mina Gerhardsen (tidligere AP-politiker) sier at dette vil føre til mer vold og overgrep og ønsker kortere skjenketider. At Actis, tidligere Avholdsfolkets landsråd  ønsker kortere skjenketider er omtrent like overraskende som at NAF ønsker bedre veier.

Gerhardsen sier blant annet at volden gikk ned i Trondheim etter at man strammet inn skjenketidene. Det er riktig, og det er bra at volden går ned. Men det skyldes også en hel del andre tiltak Trondheim  kommune har innført.

I Haugesund og Bergen rapporterte politiet selv at bråk, uro og vold hadde økt etter man strammet inn skjenketidene. Fra 47 til 58 voldsepsioder. Etter en gjennomgang av 20 bykommuner skrev Aftenposten i 2011: Erfaringen fra 20 kommuner gir ingen holdepunkter for å slå fast at tidligere skjenkestopp gir mindre vold. Noen steder melder om flere voldstilfeller enn før, noen om færre.

Dette nekter selvsagt Gerhardsen å nevne fordi det passer ikke med hennes syn. Hun luker bort all informasjon og statistikk som ikke bekrefter hennes syn. Jeg mener kontroll av overskjenking, synlig politi, opplæring om måtehold er tiltak som kan få volden ned. I tillegg til bedre samarbeid mellom politi og dørvaktselskaper for å få bort de som stadig lager bråk.

Omtrent alle som går ut i byene våre fredag og lørdagskvelder er fredelige mennesker som bare vil ha det gøy. Vold stanses ikke med at man har en time mindre å være ute på. Det stoppes med å satse mer på synlig politi for å forebygge og at politiet viser bort bråkmakere. I Stavanger har politiet utvist bråkmakere fra sentrum i 12 timer om gangen, resultatet etter å ha gjort dette noen år er svært gode. Det har gitt et langt tryggere uteliv. Regjeringen har økt politiet med hele 700 stillinger, det vil også hjelpe.

Storbritannia gav i november 2005 pubene muligheten til å holde døgnåpne alkoholutsalg. Ett år senere publiserte anerkjente statistikkfirmaer (YouGov Survey, ACNielsen) tall om alkoholforbrukets utvikling. Resultatet er interessant: alkoholkonsumet gikk ned med 2,1 prosent, den første nedgangen på 6 år. Det forteller i det minste at det ikke er en automatikk i konsum og åpningstid slik Gerhardsen hevder.

Forklaringen er at folk tar det mer med ro med drikken sin. Jeg vet ikke om Gerhardsen har sett baren på et utested 5 min før det stenger.

Skal man stramme inn skjenketidene slik som KrF og Mina Gerhardsen ønsker så vil man flytte festene ut i bydeler og nachspiel. Her vil naboer bli plaget framfor at folk kan feste i kontrollerte former, hvor det passes på at de ikke skjenkes for mye. Gerhardsen klarer å lire av seg at vårt forslag vil føre til flere overgrep. Det er en ganske så drøy påstand. Jeg skal ikke si mer enn at flertallet av overgrep skjer på nachspiel og i private hjem.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.