Dyrepoliti starter i dag – En stor seier for FpU

I 2010 fikk Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) flertall for dyrepoliti på FrPs landsmøte. Med FrP i regjering er det første steget tatt. Nå prøves dyrepoliti ut i Sør-Trøndelag.
– Jeg er utrolig stolt av å vært med å få dette til, det nytter å engasjere seg i FpU. Ikke minster jeg glad på dyrenes vegne, sier formann i FpU, Atle Simonsen.

  • Det gleder meg utrolig å se at en så viktig FrP-sak blir gjennomført i regjering. Jeg håper dette blir et vellykket prosjekt som også kan settes i gang i hele landet på sikt, fortsetter Simonsen.

Prosjektet vil være et pilotprosjekt som går over tre år, til Sør-Trøndelag politidistrikt. Det blir opprettet en egen dyrekrimgruppe som får ansvar for saker som gjelder kriminalitet mot dyr. I denne enheten skald et bl.a. jobbe en egen etterforsker og en påtalejurist. I tillegg opprettes det et eget krimteam i Mattilsynet som får ansvar for samarbeid med dyrekrimgrunnen hos politiet.

Simonsen mener prøveprosjektet er et viktig ledd i å få bekjempet kriminalitet mot dyr.

– Dessverre er det for mange som begår kriminalitet mot dyr, det er godt å se at denne type saker nå blir prioritert sterkere. Jeg håper også dette vil ha en avskrekkende effekt på de som er i faresonen for å utføre kriminalitet mot dyr. Det skal straffe seg å drive kriminalitet mot dyr, forklarer Simonsen.

  • Jeg er sikker på at prøveprosjektet vil skaffe oss verdifull kunnskap i hvordan vi skal organisere et fremtidig nasjonalt dyrepoliti.

-Samtidig har FrP i regjering sikret det tradisjonelle politiet 700 nye stillinger.Dette skal ikke og kommer ikke til å gå på bekostning av øvrig kriminalitetsbekjempelse.

Forebygger vold mot mennesker
Simonsen mener at dyrepolitiet ikke bare er viktig for å hindre kriminalitet mot dyr, men også kan bidra til å hindre kriminalitet mot mennesker.
-Erfaringer fra Sverige viser at 70 % av tilfellene hvor kvinner mishandles, skjer det samme med dyrene. Personer som mishandler dyr har en klart forhøyet risiko for å utøve vold mot mennesker fordi at de ved dyremishandling har krysset en grense for empati. Politi med erfaring fra voldssaker mot mennesker sjokkeres over det de ser av vold mot dyr.

  • Nå blir problemet med kriminalitet mot dyr tatt på alvor mye tidligere, dette kan bidra til å hindre vold mot mennesker, og da spesielt barn og kvinner, sier Simonsen.
    Simonsen gleder seg til å se resultatene av dyrepolitiet i praksis.

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.