Bestemor på anbud? Hvorfor ikke?

Noen kaller det for bestemor på anbud, jeg kaller det verdighet og valgfrihet. Bestemor er gammel nok til å bestemme selv!

Rogavis
Innlegget var på trykk i Rogalands Avis 31.08.

Fremskrittspartiet (FrP) mener at alle har rett til en god og verdig eldreomsorg. I dagens helse-Norge er det kommunene, eller postadressen din som bestemmer hvorvidt du får et verdig tilbud eller ikke. I et av verdens rikeste land skulle det bare mangle at alle eldre skal ha rett på sykehjemsplass når de måtte trenge dette. Det er ingen barn som får beskjed i 1. klasse at skolen ikke har plass til dem eller at kommunen ikke har råd til å ta imot dem fordi politikerne f.eks. har bygget et dyrt kulturhus. Dessverre er det realitet for mange eldre i dag.

For oss i FrP skulle det bare mangle at eldre som har bygget opp landet vårt skal få hjelp når de trenger det. FrP i regjering har gitt tilskudd til 2148 nye sykehjemsplasser, det er en dobling fra når AP styrte landet. Det er vi stolte av – men det er uansett systemet som må endres.

FrP mener det ikke er kommunenes pengebruk og prioriteringer som skal være avgjørende for hvorvidt eldre får nødvendig hjelp – det er for viktig til det – det skal komme automatisk gjennom statlig finansiering når behovet inntreffer. Vi har i regjeringen fått gjennom prøveprosjekter for nettopp dette og er sikre på at dette vil gi bedre eldreomsorg.

Vi står ovenfor en enorm eldrebølge. Nordmenn lever lengre og har generelt en langt bedre helse enn tidligere, det er veldig bra men det betyr også at politikerne må våkne og skape et system som står i stil med de forventingene mine foreldre vil ha den dagen de trenger hjelp.

I Norge er det kun 4 % av kommunene som lar eldre få velge mellom ulike tilbydere av tjenester, i Danmark er det hele 95 % som har gitt denne valgfriheten til bestemor. I høst er dette er verdivalg som du må ta. Vil du at kommunen skal styres av de som vil velge for deg, eller de som vil la deg og din bestemor velge selv. I Stavanger har vi hatt fritt brukervalg innen hjemmehjelpstjenesten. Resultatene var så gode at til og med SV og Ap stemte for å fortsette med det. En av våre viktigste saker er å utvide dette til å gjelde hjemmesykepleien. Bestemor må få velge hvem som kommer hjem til henne for å hjelpe med det mest intime.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har valgt å sende sin gamle far på et helprivat luksussykehjem, det synes jeg er helt greit. Men hvorfor skal ikke alle familier få lov å velge? På samme måte som vi mener konkurranse mellom tannleger, frisører og flyselskaper gir bedre tilbud og service, mener FrP at konkurranse om å gi best eldreomsorg er bra for gamle fru Hansen. Vi ønsker at hun skal få velge hvem som skal tilby henne hjemmehjelp når hun ikke lenger kan gjøre alle praktiske små og store gjøremål, vi ønsker at hun skal få velge hvem som kommer hjem til henne for å hjelpe henne med noe av det aller mest intime den dagen hun trenger hjemmesykepleie og vi ønsker at hun skal få velge hvilket sykehjem hun skal kalle hjem, i livets siste kapittel. Ikke minst mener vi hun skal få lov å velge bort en tilbyder hvis hun ikke er fornøyd med det kommunen eller en privat aktør tilbyr. Ikke alle ønsker dette. Arbeiderpartiet mener denne valgfriheten skal være forbeholdt de som har råd til å betale over 1 million kroner årlig for å kjøpe seg forbi sykehjemskøen og ta inn på sykehjem som ikke får offentlig støtte.

I Stavanger har vi hatt fritt brukervalg innen hjemmehjelpstjenesten. Resultatene var så gode at til og med SV og Ap stemte for å fortsette med det. En av våre viktigste saker er å utvide dette til å gjelde hjemmesykepleien. Bestemor må få velge hvem som kommer hjem til henne for å hjelpe med det mest intime.

Vi mener kommunen bør invitere til konkurranse om å tilby det beste for de eldre – om det er et offentlig eller privat sykehjem er ikke det viktigste, men at de eldre får et godt tilbud som ivaretar deres livskvalitet. Det har i alt for mange år blitt avdekket store mangler innenfor pleie- og omsorgstjenesten, og i altfor stor grad har andre partier nektet private tilbydere å komme med gode tjenester på basis av politisk ideologi. Ideologi skal ikke stå i veien for gode løsninger og et varmt tilbud for eldre pleietrengende, og jeg håper jeg får oppleve den valgkampen hvor eldreomsorg ikke lenger er et tema som diskuteres på grunn av alle skrekkhistoriene.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.