Vi må stoppe rekrutteringen til luksusfellen

Det er skummelt å se hvor mange nordmenn som opparbeider seg kredittkort-gjeld på relativt kort tid, uten å ha forståelse for at dette en dag må betales tilbake. NRK skrev tidligere i år at bare ungdom i alderen 18-26 år alene har 1 milliard kroner i kredittkortgjeld. Det er alvorlig, og noe må gjøres.

Fremskrittspartiets Ungdom vil ha personlig økonomi som eget fag i ungdomsskolen og på videregående. I tillegg ønsker vi egne kompetansemål i personlig økonomi allerede i barneskolen.

Når bare halvparten av de mellom 18 og 20 år vet hva rente er, så har det sviktet et sted. Dagens politikk sikrer rekruttering til Luksusfellen på TV3 i årene fremover, den rekrutteringen vil FpU sette en stopper for.

Både finansinstitusjoner, økonomieksperter, næringsliv og akademia er enige om at personlig økonomi må sterkere inn i skolen. Dette er også støttet av Finans Norge.

Vi høre på ekspertene, og lære ungdom sunt økonomivett for at de skal se verdien av å ha noen ekstra kroner som en sommerjobb vil gi dem.

Ikke bare må vi høre på ekspertene, men vi må også bruke dem. FpU ønsker derfor næringen velkommen inn i skolen til å undervise i personlig økonomi.

7 av 10 foreldre mener at skolens opplæring i personlig økonomi er svært dårlig eller dårlig, viser en spørreundersøkelse fra TNS Gallup. Samtidig snakker allerede 8 av 10 foreldre med barna sine om hva de bør ha kunnskap om når det gjelder personlig økonomi. Da er det alarmerende at så mange mener skoleopplæringen svikter, og at foreldrenes årvåkenhet ikke holder.

Så mange som 6 av 10 kommunepolitikere sier at de ønsker mer økonomi inn i skolen. Det blir spennende å se om dette bare er tomme ord, eller om det også følges opp med handling etter valget. FpU mener dette er for viktig til å overlate til kommunepolitikerne, men ønsker heller at dette skal bli en del av de statlige læreplanene, og inn som et eget fag både i ungdomsskolen og på videregående.

Det er mye man lærer på skolen som man ikke vet om man får bruk av senere i livet. En ting er 100% sikkert, alle mennesker kommer til å trenge et minimums kunnskapsnivå hva gjelder privatøkonomi.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.