– Det har noe å si hvem du stemmer på

Ap fjerner anonym retting av prøver i Rogaland. Det er et bevis på at hvem du stemmer på, betyr noe.

Mange sier at det ikke har noe å si hvem man stemmer på. Valget som var i høst mener jeg viser det motsatte. I Rogaland har Ap, KrF, V, Sp dannet flertall for å styre fylkespolitikken, som blant annet inkluderer politikken for de videregående skolene.

Når de skulle snakke om det som skulle være deres viktigste saker de neste fire årene valgte de å trekke frem å fjerne systemet med anonym retting av sentrale prøver.

I Rogaland har jeg vært en av initiativtakerne bak systemet med anonym retting i skolen. Det var allerede i 2009 at jeg fikk FrP med på å fremme forslaget, og når jeg selv ble medlem i fylkets opplæringsutvalg kjempet jeg det gjennom sammen med Høyres Tina Bru. Jeg ble svært skuffet og frustrert når jeg leste at dette nå skal legges bort.

Det er trist at det nye flertallet gjør det til en av sine viktigste saker i skolepolitikken å fjerne anonym retting. Vi har startet et arbeid med å bli kvitt trynefaktor i skolen, men nå har elevene har all grunn til å føle seg lurt. Ingen av partiene nevnte dette med et ord i skolevalgkampen. Det er å føre elevene bak lyset.

Resultatene av prosjektet har vist at hele 4 av 10 får en ny karakter når den blir satt anonymt. Det er skremmende høyt og viser at de som mener dette er et minimalt problem tar helt feil. Lærere er mennesker som alle andre som jobber med mennesker. En skole er ikke en fabrikk og lærere har bevisst eller ubevisst med seg inntrykk når de gjør vurderinger. Vi mener man skal slippe å bruke tid på å diskutere med elever om karakteren er riktig.

Utdanningsforbundet mener at anonym retting er en mistillit mot lærerne, deres utdanning og deres kompetanse. Det mener jeg er feil og en avsporing av debatten som gjør at vi ikke kommer noen vei. Hvis et anonymt vurderingssystem er mistillit mot lærerne, så må jo også eksamen være en mistillit mot lærerne. Trynefaktor er ikke noe som er spesielt for lærere, men er noe som eksisterer i hele samfunnet. Det er trist at Ap mener det er viktigere å støtte fagforeningene enn elevene.

Det er også alarmerende at de avfeier dette som et lite problem. I Rogaland sier 45 prosent av elevene i en undersøkelse at de vil at andre enn deres egen lærer skal rette prøvene de leverer. De frykter at læreren har egne favoritter, og ikke er i stand til å skille person og karakter.

På landsbasis er tallene enda verre. Elevorganisasjonen gjorde for få år siden en undersøkelse der 63 prosent av elevene sier at de føler at trynefaktor har spilt inn på minst en av standpunktkarakterene deres.  73 prosent sa ja til anonym retting.

Ingen skal tvile på vår respekt for lærerne. Jeg er overbevist om at det store flertallet av lærere er grundige og rettferdige i sine vurderinger av elevene og at alle forsøker å være så objektive som de kan. Men lærere er bare mennesker. «Trynefaktor» kan spille en rolle også for dem.

Prøveresultater er svært viktig for elevene. Hva de oppnår på prøver er i stor grad styrende for elevenes videre utdannings- og karrierevalg. Det er derfor av stor betydning at alle. Både lærere, elever og foreldre har tillit til systemet.

Støtten til anonym retting er også økende blant elevene i Rogaland. Av elevene som har en formening om anonym retting sier hele 8 av 10 elever ja til å fortsette med det. Da er det uheldig at det nye flertallet starter sin valgperiode med å gå mot elevenes klare ønsker.

Det er et problem for skolen, lærerne, elevene og foreldrene når nesten to tredjedeler av elevene opplever at deres karakterer ikke er satt på et objektivt grunnlag. Dette problemet løses langt på vei ved å innføre anonym retting på sentrale prøver.

En forkortet versjon av innlegget stod på trykk i Stavanger Aftenblad, mandag 21. September.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.