Enda et godt ungdomsbudsjett

Finansminister Siv Jensen (FrP) la i dag frem statsbudsjettet for 2016. Ungdommen settes virkelig en gang for alle på kartet. BSU- ordningen økes, yrkesfagsløftet styrkes og satsning på studenter er ytterligere forsterket. –Jeg er veldig fornøyd, sier formann Atle Simonsen.

— Ungdom har spesielt to utfordringer nå, det ene er jobb og det andre er bolig. Dette budsjettet har løsningen på begge utfordringene, sa 1.nestformann Bjørn-Kristian Svendsrud som møtte finansministeren med blomster bak Stortinget etter finanstalen.

Doblede BSU-grener
Gjennom forslaget til statsbudsjettet for 2016, styrkes BSU ordningen ytterligere. Det legges nå opp til at ungdom kan spare opptil 300.000 kroner.

— Vi vet at det er en utfordring for unge og komme seg inn på boligmarkedet, jeg er derfor svært glad for at unge nå kan spare enda mere gjennom denne ordningen. At ungdom får kjøpt seg bolig og bli en del av markedet er svært lønnsomt for fremtiden, sier FpU-formann, Atle Simonsen

— Før valget i 2013 var vårt krav en dobling av BSU-grensene fra 150 000 kroner til 300 000 kroner. Nå har regjeringen levert allerede på to år fortsetter Simonsen.

Yrkesfagsløft
Det nye forslaget til budsjett øker lærlingtilskuddet med ytterligere 2500 kroner. Det er tredje gang i Høyre og FrPs regjeringsperiode dette økes. Tilskuddet er nå totalt sett økt med 12.500 kroner, de siste to årene. Før dette hadde tilskuddet lenge stått mer eller mindre stille.

I tillegg til dette er søkelyset på statlige ansettelser av lærlinger forsterket og kravet om at bedriften må ha lærlinger for å vinne offentlig anbud er forsterket.

— I tillegg setter regjeringen i gang et prosjekt med merking av lærebedrifter, slik at bedrifter enklere kan benytte lærlingplasser i markedsføring, og forbrukerne kan velge bedrifter som ansetter lærlinger. Dette blir spennende å følge videre, mener Simonsen.

— Gjennom tidligere regjeringer har man bare sittet og sett på frafallet øke. Vi har nå endelig fått en regjering som vil gi yrkesfagene den statusen den fortjener. Gjennom dette løftet og satsningene vil vi kunne se vekst her i årene som kommer. Forteller Simonsen.

I tillegg fortsetter regjeringen den store satsingen på etter- og videreutdanning av lærere, med 5050 plasser for dette. Også yrkesfagslærere prioriteres her.

1. nestformann, Bjørn Kristian Svendsrud, sto klar for å ta imot Finansministeren etter budsjettfremleggelsen i dag.
1. nestformann, Bjørn Kristian Svendsrud, sto klar for å ta imot Finansministeren etter budsjettfremleggelsen i dag.

Fortsatt løft for studentene
Statsbudsjettet legger opp til en ytterligere styrking av satsningen på studentene. Det settes av midler i budsjettet til bygging av 2200 nye studentboliger fra 2016. Videre legges det opp til en ytterligere styrking av studiestøtten.

— Våre studenter representerer et fremtidens Norge, og vi er veldig glad at regjeringen nå viser at vi verdsetter dem. Dette er nok et klart steg i retning av at det skal være mulig å være heltidsstudent i Norge. Dette vil gi en enklere hverdag for flere studenter, sier en fornøyd Svendsrud.

Mer til eldreomsorg
Også de eldre får et løft i statsbudsjettet, noe FpU har kjempet for.

— Jeg er veldig fornøyd med at prosjektet om statlig finansiering av eldreomsorgen følges opp, og at det bevilges penger til flere tusen nye sykehjemsplasser. FpU var det eneste ungdomspartiet med eldreomsorg som valgkampsak, også her leveres det, sier Simonsen.

Det skal lønne seg å jobbe
Forslaget til statsbudsjettet inneholder tydelige tegn på Fremskrittspartiets fastlagte politikk om at det skal lønne seg på jobbe. Det skal kuttes i inntektskatten med 2% ned til 25%.

— Valgfrihet, og muligheten for folk flest til å kunne disponere mer av sine egne penger er viktig for oss. Dette leverer regjeringen på og det er jeg glad for, det må lønne seg å være i arbeid, avslutter Simonsen.

— I tillegg svarer regjeringen på det problemet vi ser med arbeidsledighet med å senke selskapsskatten som gir bedriftene bedre vilkår, og det opprettes 1000 helt egne tiltaksplasser for ungdom, legger Svendsrud til.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.