Vi må stoppe rekrutteringen til Luksusfellen

Fredag deltok alle ungdomspartiene på et møte med DNB og konsernsjef Rune Bjerke om unges kunnskap om personlig økonomi. FpU og Unge Høyre mener at personlig økonomi må i større grad inn som en obligatorisk del av pensum.

Det er skummelt å se hvor mange nordmenn som opparbeider seg kredittkortgjeld på relativt kort tid, uten å ha forståelse for at dette en dag må betales tilbake. NRK skrev tidligere i år at bare ungdom i alderen 18-26 år alene har 1 milliard kroner i kredittkortgjeld. Det er alvorlig, og noe må gjøres.

Vi vil ha personlig økonomi som eget fag i ungdomsskolen og på videregående. I tillegg ønsker vi egne kompetansemål i personlig økonomi allerede i barneskolen. Et minstekrav er at det gjøres til en større obligatorisk del av pensum. I Stavanger er det vedtatt at det skal være et eget kursopplegg  om personlig økonomi i Stavangerskolen sammen med Ungt Entreprenørskap, og nå skal det innføres som et valgfag i ungdomsskolen.

Når bare halvparten av de mellom 18 og 20 år kan svare skikkelig på hva rente er og ikke kan identifisere det beste av tre enkle lånetilbud, så har det sviktet et sted. Dagens politikk sikrer rekruttering til Luksusfellen på TV3 i årene fremover, den rekrutteringen vil vi sette en stopper for.

Både finansinstitusjoner, økonomieksperter, næringsliv og akademia er enige om at personlig økonomi må sterkere inn i skolen. Dette er også støttet av Finans Norge.

Vi høre på ekspertene, og lære ungdom sunt økonomivett for at de skal se verdien av å ha noen ekstra kroner som en sommerjobb vil gi dem.

Ikke bare må vi høre på ekspertene, men vi må også bruke dem. Vi ønsker derfor næringen velkommen inn i skolen til å undervise i personlig økonomi. I høst har Sparebanken 1 SR-Bank besøkt alle ungdomsskoler i Haugesundsregionen for å lære elevene om økonomi. Næringen står beredt og er klar til å hjelpe.

7 av 10 foreldre mener at skolens opplæring i personlig økonomi er svært dårlig eller dårlig, viser en spørreundersøkelse fra TNS Gallup. Samtidig snakker allerede 8 av 10 foreldre med barna sine om hva de bør ha kunnskap om når det gjelder personlig økonomi. Da er det alarmerende at så mange mener skoleopplæringen svikter, og at foreldrenes årvåkenhet ikke holder.

Så mange som 6 av 10 kommunepolitikere har sagt at de ønsker mer økonomi inn i skolen. Det blir spennende å se om dette bare er tomme ord, eller om det også følges opp med handling andre steder, nå som valget er ferdig.

Det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget som har levert utredningen om «Fremtidens skole» åpner for at man i større grad får personlig økonomi inn i skolen. I mellomtiden bør flere kommuner ta initiativ til å få dette inn i pensum eller som egne valgfag.

Det er mye man lærer på skolen som man ikke vet om man får bruk av senere i livet. En ting er 100% sikkert, alle mennesker kommer til å trenge et minimums kunnskapsnivå hva gjelder privatøkonomi.

Atle Simonsen
Formann, Fremskrittspartiets Ungdom

Kristian Tonning Riise
Leder, Unge Høyre

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.