Vil du jobbe i FpU?

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er en organisasjon med over 3000 medlemmer og nær 300 tillitsvalgte. FpU er tredje største parti i skolevalgene og er ungdomspartiet til regjeringspartiet Fremskrittspartiet. 

Fremskrittspartiets Ungdom skal i januar 2016 erstatte dagens organisasjonsrådgiver, og er samtidig i gang med å utvide sekretariatet. Vi er derfor ute etter deg som vil bidra til å gjøre FpU enda bedre.

Søkere som kan bekle både heltidsstillinger og deltidsstillinger er aktuelle. Oppgi derfor i din søknad hvor stor stillingsprosent du har anledning til å jobbe i.

Stillingsbeskrivelser:

Vi søker etter ansatte som kan bekle ulike arbeidsoppgaver i hovedorganisasjonens sekretariat, listen under er ikke uttømmende, men er eksempler på ulike arbeidsoppgaver som forespeiles nyansatte:

 • Arbeid opp mot digitale flater, herunder sosiale medier og nettside.
 • Kommunikasjonsarbeid og håndtering av mediebilde.
 • Arrangementsarbeid tilknyttet FpUs konferanser og andre sentrale arrangementer.
 • Oppfølgning av FpUs fylkes- og lokallag
 • Oppfølgning av medlemsarbeidet i FpU
 • Administrasjon av FpUs LNU-ordning
 • Saksproduksjon til besluttende organer.
 • Oppfølgning av FpUs kampanjer og koordinering av disse
 • Andre oppgaver innenfor hovedorganisasjonens totale virksomhet.

Det lyses samtidig ut stilling som fylkessekretær for Oslo FpU i 20 % stilling, og fylkessekretær for Akershus FpU i 50 % stilling. Disse stillingene kan bekles hver for seg, kombinert og/eller kombinert med ansettelse i hovedorganisasjonen. Arbeidsoppgaver for en fylkessekretær er typisk:

 • Føre protokoll fra fylkesstyremøter
 • Ha ansvar for å føre regnskaper.
 • Ha ansvar for å oppdatere Brønnøysundregisteret for fylkeslagene og lokallagene i fylket
 • Ha ansvar for innrapporteringer til Lotteri- og stiftelsestilsynet og SSB
 • Ha ansvar for å oppdatere medlemsregisteret i fylket
 • Være hovedansvarlig for skolevalgkampen i fylket
 • Sørge for å holde seg oppdatert i mediebildet i fylket og komme med innspill til mediesaker
 • Sørge for at fylket besøker skoler i området jevnlig
 • Sørge for jevnlige kurs og medlemsarrangementer
 • Annet forefallende arbeid

Oppgi derfor i din søknad hvilke arbeidsoppgaver du passer best til, og hvorvidt du søker på stillingene som fylkessekretær i Akershus FpU og Oslo FpU, eller ikke.

Kompetanse og ferdigheter

 • Har erfaring med arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen.
 • Politisk og organisatorisk erfaring fra tillits- og/eller folkevalgte verv.
 • Behersker norsk svært godt skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for organisasjonens virksomhet.
 • Sterk analytisk evne.
 • Behersker standard kontorprogrammer særdeles godt.

Ytterligere kvalifikasjoner

 • Sterkt pågangsmot og arbeidsvilje, og ha evnen til å holde mange baller i luften samtidig.
 • Tåle sterkt arbeidspress.

Arbeidssted:

Arbeidssted for alle stillingene er Fremskrittspartiets partikontor, Karl Johans Gate 25, 0159 Oslo.

Hjemmekontorløsninger kan vurderes for gode søkere fra andre landsdeler med logistikkutfordringer.

 

Søknadsfrist: 31. desember

 

Det forutsettes at søkeren er medlem i Fremskrittspartiets Ungdom.

Lønn fastsettes etter avtale.

Søknad med CV sendes til fpu@fpu.no

Har du spørsmål kan du ta kontakt med generalsekretær.

André Bråthen
Generalsekretær
Tlf: 932 95 508
E-post: anb@frp.no

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.