Cannabis er farlig, men forbudet er farligere

Etter forrige ukes blogginnlegg 10 grunner til å legalisere cannabis har AUF-lederen Mani Hussaini valgt å svare meg i Dagbladet. Jeg synes det er påfallende at Hussaini hevder at FpU tyr til myter i cannabisdebatten når det er vi som oppgir kildene våre. At forbud forhindrer bruk eller tilgjengelighet av cannabis er ikke støttet av forskning og da blir det også uredelig å selektivt plukke ut tall for å støtte den forestillingen.

Cannabis er skadelig, særlig for unge, men det er vanskelig å se at skadene skal bli mindre av at det selges av kriminelle. Det er nettopp fordi cannabis er farlig man bør regulere det innenfor loven. FpU tror ikke på myten om at forbudet beskytter unge. Vi tror heller ikke at vi behøver å krenke folks privatliv eller integritet for å redusere skader eller forebygge misbruk.

Ønsket om lavest mulig bruk rettferdiggjør ikke kriminalisering av voksnes valg. Når bruk bekjempes for enhver pris, gjør bekjempelsen i seg selv mye større skade. Under forbudstiden gikk det i farlig og uren sprit, Al Capone bragte terror ut i gatene og korrupsjon var utbredt. Samtidig klarte man ikke hindre folk i å drikke. Det samme ser vi med cannabis. Til tross for millioner av arrestasjoner i USA har man ikke forhindret økt bruk. Og økt bruk i USA i senere år gjelder voksne. Man ser ikke økt bruk eller aksept blant mindreårige.

Cannabis er en melkeku for kriminelle fordi det er så utbredt. Det er klart kartellene fokuserer på hardere stoffer når cannabismarkedet sklir ut av hendene deres. Men det at de taper penger, viser at det virker. Da alkoholforbudet ble opphevet, gikk kriminaliteten drastisk ned. Dette er et internasjonalt problem der det samme har vært prøvd i et halvt århundre. Forskning har vist at jo større innsats man gjør mot narkohandelen, jo mer voldelige blir de kriminelle organisasjonene. Dessuten holder det prisene oppe – noe som øker deres fortjeneste. Derfor må vi tenke nytt.

Det er ikke mer tvilsomt å få skatteinntekter på salget av cannabis, enn alkohol og tobakk. At flertallet som ikke får problemer bidrar til å dekke noen av helseskadene, framfor at milliardinntektene overlates til kriminelle, er ikke bare god FpU-politikk, men også noe AUF burde støtte.

Farene ved cannabis er reelle. Men stadig flere forskere kan bekrefte at de har blitt overdrevet. Det er derfor forskere som Willy Pedersen mener at forbudet er mer skadelig. Pedersen peker på det at cannabis er forbudt fører til at unge mennesker som ellers kunne blitt produktive samfunnsborgere skyves over i kriminelle miljø som det er vanskelig å komme ut av.

Det er ikke uten grunn at Arbeiderparti-politikeren Thorvald Stoltenberg er med i et internasjonalt utvalg som ønsker endringer i narkotikapolitikken. Dette utvalget har mange tidligere latinamerikanske statsoverhoder som medlemmer – fordi Latin-Amerika rammes hardere enn noe annet kontinent av narkotikakrigen. I USA er nå 58% av befolkningen tilhengere av legalisering, mens opinionen har økt kraftig i Mexico de siste to årene. Kommisjonen Stoltenberg er med i anbefaler land å forsøke å regulere cannabis innenfor loven. Disse signalene bør AUF ta på alvor.

Forbudspolitikken er som et skip uten motorkraft; det hjelper ikke å snu nesa dit man driver og fortelle seg selv at man har kontroll. Med et raskt voksende marked på nett, hundrevis av syntetiske stoffer, samt terror- og mafiaorganisasjoner som har monopol i et milliardmarked, går vi farlige tider i møte.

Kofi Annan sa nylig følgende: «Krigen mot narkotika har feilet. Erfaring har lært oss at regulering, avkriminalisering og anerkjennelse av at brukere trenger hjelp, ikke straff, er de mest fornuftige måtene å motarbeide nakotikaproblemet på. Dette er ikke en oppfatning, men et faktum som land rundt hele verden er iferd med å erkjenne».

Vi håper at AUF-lederen holder seg for god til å insinuere at Annans motivasjon er å ruse seg lovlig.

[socialpoll id=»2333044″]


For en punktvis gjennomgang av AUF sitt innlegg anbefales det å lese denne bloggen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.