Free Mahmoud Hussein!

Første nestformann i FpU, Bjørn-Kristian Svensrud, holdt i dag appell foran den egyptiske ambassaden. Flere organisasjoner var samlet for å tale for frigjøringen av den 19 år gamle egyptisk Mahmoud Hussein. Svendsruds appell kan du lese her:

Kjære alle sammen.

I et land som Norge tror jeg de fleste av oss altfor ofte glemmer hvor privilegerte vi faktisk er. I dag står vi sammen på tvers av tro og politisk tilhørighet for å stå opp for alle menneskerettigheters mor, nemlig ytringsfriheten, og for å stå opp for samvittighetsfangen Mahmoud Hussein. Det å bli fengslet og grovt torturert for å ha deltatt i en demonstrasjon mot det muslimske brorskapet og militærstyret i Egypt for to år siden med noe så elementært som et budskap mot tortur på en t-skjorte, og med et skjerf fra 25.januar-revolusjonen er for de fleste av oss helt utenkelig. Allikevel sitter det altså titusenvis av mennesker verden over fengslet for å ha ytret sin mening, og for å ha deltatt i ulike demonstrasjoner.

IMG_9981Christian Krogh sa i 1887 i forbindelse med utgivelsen av ”Albertine” at «Trykkfrihed bør finde sted, og derfor så tar jeg her Grunnloven i min hånd og forlanger beskyttelse imot dette angrep på den helligste og umisteligste rett jeg som norsk borger har, retten til offentlig å si hva som ligger meg på hjerte”. Jeg syns Kroghs sitat ytret for godt over 100 år siden illustrerer veldig godt hva vi i dag står her og demonstrerer for, nemlig at ytringsfriheten er den helligste og umisteligste rett vi som mennesker har. Ikke bare for oss nordmenn, eller oss i vesten, men for ethvert pustende menneske på denne kloden er dette en universell rett. Ytringsfriheten er ikke noe vi får, den er noe vi har. Den er så grunnleggende at den er til stede fra den dagen vi begynner å danne våre egne meninger. Men det er en rett som lett kan bli tatt i fra oss, og da må vi som har mulighet stå opp for de menneskene som selv er tvunget til stillhet, slik at retten en dag kommer tilbake til de som har mistet den, slik som for mennesker som Mahmoud Hussein.

Skal vi godta tortur? Nei. Skal vi godta undertrykkelse? Nei. Skal vi godta at retten til å ytre seg og til å samle seg i protester skal ende med umenneskelige tilstander fordi staten syns budskapet er kjipt? Nei. Dagens demonstrasjon er derfor en protest og oppfordring til de egyptiske myndigheter om å slippe Hussein fri, gi han beskyttelse, granske torturanklagene og for i fremtiden å respektere og hylle retten til å ytre seg og til å forsamle seg. Egypts tilsynelatende klamme hånd over sine innbyggere kan ikke tolereres, og må opphøre. To år i fengsel uten å ha gjort en kriminell handling, er to år for lenge.

Slipp Hussein fri.

IMG_9980

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.