5 grunner til billigere øl, vin og sprit

I dag skal jeg på møte hos Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) for å diskutere hva som bør gjøres med alkoholpolitikken i Norge. Det er kanskje ikke like viktig som å redde verden fra krig, elendighet og terror – men den norske alkoholpolitikken er likevel idiotisk og bør endres.

Prisen på alkohol og tobakk i Norge er 2,5 ganger så høyt som gjennomsnittet i EU, dobbelt så høyt som Danmark og 80 % høyere enn i Sverige, i følge SSB. Jeg mener at alkoholavgiftene må ned til svensk nivå og at det må bli billigere å handle lovlig alkohol i Norge. Her har du fem grunner til det.

1. Grensehandel

Høye priser gjør at svært mange nordmenn velger å reise utenlands for å handle alkohol og tobakk. Statistikken er klar. I følge SSB fører dette til at:

I Nettavisen kan vi lese at det å handle i Sverige tilsvarer en timelønn på 430 kroner før skatt. Det er mulig denne politikken ville virket om vi var Island, men i og med at vi har grenser til flere naboland med helt andre avgifter så kan man ikke ha fortsette som om vi ikke hadde det.

2. Alderskontroll

De høye prisene i Norge gjør at smuglerbander har et stort marked i Norge og at det er svært lukrativt å smugle alkohol inn i landet. Hvert år melder mediene om nye rekordbeslag, og man vet at beslaget kun utgjør 5-10 prosent av det totale omfanget.

De som selger ulovlige smuglervarer stopper heller ikke ved aldersgrensen for alkohol, de spør ikke om legitimasjon og de selger til barn. Politiet advarer mot organiserte sprittaxier som selger sprit til tenåringer for å finansiere store kriminelle nettverk. Dagens avgiftspolitikk bidrar til dette.

3. Klima

Politikere diskuterer seg grønne på hvordan de skal få folk til å kjøre mindre bil, sykle mer og ta mer buss til jobb. De 8 millioner bilturene som går tur-retur Sverige vil de likevel ikke gjøre noe med. Det har en betydelig effekt på klima og på veislitasje.

4. Vinmonopolet

I Norge har vi et monopol for salg av sterkøl, vin og sprit. Et monopol kjennetegnes med at de har enerett på salg og har hele omsetningen. Likevel anslår Vinmonopolet at over 50 % av spritsalget og 30 % av vinsalget kommer fra andre. Vinmonopolet konkurrerer med Sverige og salg på norske og utenlandske flyplasser. Når folk er villige til å bruke flere timer i bil for å spare penger på alkohol så sier det litt om hvor høye de norske avgiftene er.

Veldig mange ønsker å beholde Vinmonopolet i Norge, selv mener jeg at også butikker og spesialforretninger burde få selge vin og sprit. De som ønsker å beholde Vinmonopolet må likevel velge mellom Vinmonopolet eller høye alkoholavgifter, man kan ikke få begge deler. Vinmonopolet taper omsetning for første gang siden 90-tallet og det vil fortsette hvis alkoholavgiftene fortsetter å øke. Konsumet vil likevel være mer eller mindre likt.

5. Verdens beste rusomsorg

Høye alkoholavgifter er et gedigent tapsprosjekt for den norske stat. Hver gang avgiftene skrus opp jubler den svenske finansministeren og smuglerne. Ved å få tilbake bare deler av de 10 000 arbeidsplassene og 14 milliarder kronene som brukes i Sverige, vil vi ha råd til å bruke pengene på å lage verdens beste rusomsorg, bruke mer penger på forebygging, kontroll av utsalgssteder og gi flere hjelp tidlig. For meg er det viktigere enn at moraliserende politikere skal sende signaler om at de tar ansvar.

Utviklingen går en vei. I sum tilsier dette derfor at vi må sette ned avgiftene. Alternativet er en stadig forverret utvikling der arbeidsplasser og penger forsvinner ut av Norge. Lavere avgifter kunne paradoksalt nok gitt mer penger i statskassen fordi man handler mer i Norge.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.