Sommertraineer til stortingsgruppen

Sommertraineer i FrPs stortingsgruppe gir politiske talenter muligheter for å få innsikt i, og erfaring med politikk og mediehåndtering på nasjonalt nivå. 

Fremskrittspartiet er Norges tredje største parti. Vi har nesten 16 000 betalende medlemmer og rundt 2 500 aktive tillits- og folkevalgte. Stortingsgruppen består av 29 stortingsrepresentanter og 25 ansatte. Etter at H/FrP-regjeringen tiltrådte 16. oktober 2013 har partiet og stortingsgruppen bidratt til å gjennomføre en rekke store og små saker som skaperen enklere hverdag for folk flest. Nå søker vi etter sommertraineer for 2016.

Arbeidsoppgavene spenner fra politisk research til mediehåndtering for FrPs stortingsgruppe under ledelse av en av våre erfarne kommunikasjonsrådgivere.

Vår sommertrainee-ordning er ett av leddene i vårt talentutviklingsprogram for unge i politikken. Deltakelse vil kreve betydelig evne og vilje til arbeidsinnsats, og gir deltakere muligheter for å synliggjøre sitt potensial for senere politiske oppgaver. Vi søker etter kandidater som allerede har god kjennskap til partiet og norsk politikk og som brenner for å lære mer. De fleste vi har ansatt tidligere har fullført eller vært i gang med høyere utdanning, men dette er ikke et absolutt krav. Personlig egnethet, politisk forståelse, vurderingsevne og skriftlig fremføringsevne er kriterier som veier tungt. Kandidater blir valgt ut etter søknad, intervjuer og praktiske prøver.

Traineeperioden er planlagt å vare fra 20. juni til 19. august, og det er en forutsetning at søkeren kan delta sammenhengende i hele perioden. Arbeidssted vil være på Stortinget, og deltaker må derfor bo eller selv skaffe bomulighet i rimelig reiseavstand.

For nærmere opplysninger kan du kontakte fungerende kommunikasjonssjef Ida Krag (916 40 110).

Søknad og CV må være mottatt her fredag 11. mars, og sendes til sekretariatsleder Per Kristian Solbak på e-post pks@stortinget.no.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.