Velg yrkesfag!

I dag skal over 50.000 tiendeklassinger gjøre sitt viktigste valg noensinne. Mitt klare råd: Velg yrkesfag.

I Norge er det en etablert sannhet at alle må ta høyere utdanning, og alle må ha en utdannelse utskrevet fra en høyskole eller et universitet for å være kapable til å utøve enhver jobb i fremtiden. Dette mener jeg er uheldig. Jeg som politiker føler et enormt ansvar for å løfte yrkesfagene. Norge trenger yrkesfag, vi trenger gode fagarbeidere. Vi kan ikke bare leve av å være bloggere, vi må produsere noe. Selv om det er nedgang i oljeindustrien så er både oljenæringen, norsk industri og fiskeri- og havbruksnæringen bransjer som trenger gode fagarbeidere og som er preger av mye innovasjon. I tillegg til samtlige teoretikere vi utdanner i dagens samfunn så trenger vi flere fagarbeidere per ingeniør.

Jeg mener yrkesfag må styrkes, og flere elever må få råd om å velge yrkesfag. Jeg er helt sikker på at flere hadde valgt en yrkesfaglig retning dersom rådgivningen hadde vært bedre på ungdomsskolen.

Dette mener jeg er fem gode grunner til at elever burde velge yrkesfag:

  1. Det gir en viktig grunnkompetanse, samtidig som det alltid er mulighet for å bygge på med videre studier.
  2. Elevene får lønn under utdanning.
  3. Enkelt å starte egen virksomhet.
  4. Det kommer til å være et enormt og økende behov for utbygging og oppgradering av infrastruktur i mange tiår fremover.
  5. Muligheten til å jobbe i front i høyteknologiske og innovative næringer.

Og her er fem saker undertegnede lover å jobbe for i retur:

1. Mindre irrelevant teori på yrkesfagene
De som klør i fingrene må få lov å velge mer praktisk opplæring. Det er viktigere å lære om å analysere biler, enn diktene til Ibsen hvis du skal bli mekaniker.

2. Øke lærlingestøtte med 20 000 kr
Regjeringen har økt lærlingestøtten som utbetales til lærebedrifter med 15000 kr per lærling. FpU vil at den skal gradvis skal øke opp til 150 000 kr. Da vil den tilsvare kostnaden av en skoleplass. Det vil sørge for at flere vil ta mot lærlinger og vil kunne gi dem bedre betaling eller oppfølging. Vi er på god vei, men dette jobber jeg for.

3. Gi elever muligheten til å ta hele yrkesutdanningen i bedrift ved å gjøre praksisbrev om til et søkbart tilbud i alle fylker
Noen er rett og slett bare skolelei eller ikke klar for flere år med tavleundervisning og vil falle fra om de skal tvinges til mer av det samme. FpU vil at flere skal få muligheten til å gå rett i lære etter ungdomsskolen og heller ha 1-2 dager i uka på skolen.

4. Innføre P- og T-norsk
Alle velger yrkesfag fordi de vil jobbe med noe konkret, men blir møtt med et norskfag med diktanalyse og andre ting som man har trodd man har valgt bort. Likevel har alle ulike interesser og ferdighetsnivå. Vi vil derfor dele opp norsk på yrkesfag i praktisk og teoretisk norsk på samme måte som man gjør i matematikk, hvor de som velger P-norsk konsentrerer seg om rettskriving, jobbsøknadskriving og lesing.

5. Styrke rådgivningstjenesten ved å bruke profesjonelle karriereveiledere
Tiden hvor de med sterke karakterer får råd om å gå studiespesialiserende og de med svake karakterer får råd om å gå yrkesfag bør snart være forbi. FpU vil erstatte gamle lærere som rådgivere med profesjonelle karriereveiledere med relevant bakgrunn eller utdanning.

[socialpoll id=»2337860″]

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.