Vedtatte resolusjoner fra landsstyremøte 20.-21. februar

Videre følger resolusjoner vedtatt i landsstyres møte 20.-21. februar.

Følgende resolusjoner ble vedtatt:

 • Nei til flyseteavgift
 • Forsvaret i nord må styrkes og bevares
 • Øk sperregrensen ved stortingsvalg til 8 %
 • Bekjemp nettovergrep mot barn
 • Tillat pepperspray
 • Nei til kjøttfri mandag
 • Likebehandling av lærlinger i forsvaret
 • Fjern kontanter som tvungent betalingsmiddel
 • FpU vil ha plussfengsel
 • Casino på Oslo Lufthavn
 • Mer liberal medisinpolitikk

Resolusjoner fra landsstyremøtet

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.