5 ting vi kan privatisere

Norge er inne i tøffe økonomiske tider og et nytt statsbudsjett er på vei. Finansminister Siv Jensen sier det blir en tøff kamp der kutt må til. FpU har troen på at privatisering av tjenester ikke bare kutter statens utgifter, men som oftest fører til et bedre tilbud for folket. Her er mitt forslag til fem selskaper/tjenester vi privatisere på relativt kort sikt:

1. Kirketjenester

Dåp, bryllup og begravelser er ikke gratis. Det er oss skattebetalere som betaler for det. Norske tro- og livssynsorganisasjoner får opp mot 1000 kr i offentlig støtte hvert år per medlem. Samtidig er deltagelsen i de fleste trossamfunn synkende. Det er bred enighet både i folket og Stortinget om separasjonen av kirke og stat. Nå er det kanskje på tide å skille finansieringsansvaret også. Undersøkelser viser og at trossamfunn med større andel brukerbetaling også har større deltagelse. Det kaller jeg vinn-vinn.

2. Bibliotek

Tanken om at biblioteket skal bringe kunnskap til folket er for lengst utgått. Utlån av fysiske bøker faller stabilt, noe bibliotekene har kompensert for ved å låne ut filmer, dataspill, til og med akebrett og sykler enkelte steder. De bøkene som lånes mest av er stort sett Jo Nesbø og annet som du ellers ville finne på salgstoppen i en bokhandel. Når bibliotekene konkurrerer med boksalget er det bare rett og rimelig at de som benytter seg av tilbudet også står for finansieringen av det.

3. NRK

Norsk Rikskringkastning er at av landets største mediehus. Takket være en gullkantet lisensordning er de berettiget inntekter for godt over fem milliarder kroner årlig. Samtidig er det heleid av den norske stat og svarer til Stortinget. Dette har gjort at selskapet gjennom tidene har vært ledet av mange avdankede polikere, stort sett fra Arbeiderpartiet. Det sier seg selv at dette ikke er en god oppskrift på en fri og uavhengig presse. Når TV-eiere i tillegg blir tvunget til å betale for det med Stortingets velsignelse er det ikke rart mange blir forbannet. Privatisering vil frigjøre NRK fra politisk styring og folket fra lisenstvang.

4. NAV

Det er ingen hemmelighet at NAV er flinkere til å få folk på trygd enn å få folk i arbeid. Det er kanskje ingen private som ønsker å påta seg ansvaret med å gi sosiale ytelser, men arbeidsformidling er uten tvil noe private får til bedre enn det NAV klarer. Bemanningsbyråene har en betydelig høyere suksessrate for å få folk i arbeid enn NAV. De har bedre incentiver, mer kompetanse og ikke minst et profittmotiv. Mitt forslag er ikke å privatisere hele NAV, men å overlate arbeidet med å få folk i jobb til profesjonelle.

5. NSB

De siste ukene har blant annet partiet Rødt drevet kampanje mot det de omtaler som “privatisering av jernbanen”. Når regjeringen jobber for å konkurranseutsette jernbanestrekninger er kampanjen deres i beste fall misvisende. Likevel skal man ikke se bort ifra at privatisering av NSB en god idé. Dersom man med tiden får fri konkurranse på norske jernbanestreknigner er det ikke lenger behov for at staten skal sitte med eierskap NSB. Etter årevis med kaos og fadeser har det gang på gang blitt bevist at offentlig eierskap ikke har fungert. I Japan, der jernbanen har vært privat siden 80-tallet, er den gjennomsnittlige forsinkelsen på 20 sekunder. Jeg tror neppe noen trenger å minnes om at påliteligheten i Norge er noe dårligere.

Fredrik Juel Hagen
Sentralstyremedlem, FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.