– Norske bedrifter trenger lavere skatter, avgifter og offentlig inngrep

Det sa Bjørn-Kristian Svendsrud da han gikk på talerstolen på FrPs landsmøte for første gang som FpU-formann på lørdag.

Den norske modellen

Svendsrud startet sin tale med å ta opp utfordringene med den norske skattemodellen.

– Det finnes ingenting som heter noe sånt som gratis lunsj, sa Milton Friedman. Det er dette Fremskrittspartiet gang på gang må fortelle det norske folk. Vi har skapt en tvangstrøye for det norske folk, der de betaler skatter og avgifter inn til staten hvorpå de fordeler pengene i andre enden. Spørsmålet vi må stille oss er, hvor lenge den norske modellen egentlig vil leve, spurte formannen landsmøtet.

Formannen tar videre opp Margareth Thatchers begrep om ”good old housekeeping”.

– Det å foreta prioriteringer mellom inntekter utgifter slik at inntektene alltid er høyere en utgiftene er også noe en stat er nødt til å gjøre, og da er det bare Fremskrittspartiet som kan ta de vanskelige avgjørelsene, fastslo Svendsrud.

Svendsrud fortsetter sin tale med å ta opp perspektivmeldingen fra 2013 som viste at den norske modellen ikke vil være bærekraftig fra år 2025, der den virkelige krisemaksimeringsåret er 2060.

– Økt levealder, kortere tid i arbeidslivet, økende antall mennesker på sosiale ytelser og flere offentlig ansatte er bare noen av de mange faktorene som fremover vil gjøre at statens inntekter minsker, mens utgiftene vil øke, sa Svendsrud.

Skatteplaneten til Arbeiderpartiet

Svendsrud presenterte deretter de to løsningene Norge kan velge mellom for å løse denne utfordringen. Den ene løsningen vil være å øke skattene, den andre er å kutte i utgiftene.

– ”Med skatt skal landet bygges” utalte Mani Hussaini, leder i AUF til Aftenposten. AUFs leder mener altså at statens forvaltning av monopolpenger som vil gjøre dette landet til en bedre velferdsstat. Dette forklarer meg på mange måter hvilken planet Hussaini, Jonas, Gahr, Giske og Støre er på, sa Svendsrud til stor applaus.

Etter applausen fortsetter formannen med sin beskrivelse av skatteplaneten til Arbeiderpartiet.

– En planet hvor man tror at med økte skatter og avgifter og en vanskeligere hverdag for folk flest som virkelig er grunnsteinen i det norske samfunnet. Det, mine venner, er en farlig og arrogant planet å være på.

Lavere skatter, avgifter og offentlig inngrep

FpU-formannen gav videre landsmøtet sitt svar på disse utfordringene.

– For det er ikke økte skatter og avgifter dette landet trenger. Folk flest og norske bedrifter trenger lavere skatter, avgifter og offentlig inngrep. Formannen får for dette stor applaus fra et samstemt landsmøte.

Bjørn-Kristian Svendsrud henvender seg igjen til landsmøtet med oppfordringer til hele partiet.

– Det er her vi kommer inn i bildet. Hvis ikke vi, av alle partier skal si at nok er nok, at utgiftene må ned og skattene skal kuttes, ja hvem gjør det da? Vi må starte med å kutte i utgiftene.

Velferdsstatens fremtid

Formannen tar videre opp fremtiden til den norske velferdsstaten.

– Vi må tørre å diskutere velferdsstaten som modell. Bedrifter skaper ikke arbeidsplasser i Norge på grunn av våre vakre fjorder eller at det er billig hos oss i nord. De gjør det fordi det i Norge finnes mye bra kunnskap og mange kloke hoder. Hadde det ikke vert for at vi styrte landet ville det vert flere arbeidsløse og færre bedrifter, og derfor må vi også vinne i 2017. Svendsruds oppfordring skapte applaus i landsmøtesalen.

FrPs oppgave

– Kjære landsmøte, vi har én oppgave. Vi har en oppgave i å sikre dette landet en bærekraftig fremtid og det er vi som må stå i spissen. Arbeiderpartiets løsning er for lettvint, de vil øke skattene og det vil være katastrofalt for landet vårt.

Den nye FpU-formannen avsluttet sin landsmøtetale med et stikk til Arbeiderpartiet og AUF.

– For som Margareth Thatcher ville sagt. Problemet med sosialisme er at man til slutt går tom for andre menneskers penger, avsluttet Svendsrud.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.