Et historisk samferdselsbudsjett

Regjeringens samferdselssatsing når historiske høyder. Frp i regjering har bevilget rekordmye penger til samferdselstiltak, med fokus på å bygge landet. – Vi ser at budsjettet vil komme folket, næringslivet og de unge til gode, sier FpUs formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

Torsdag 6. oktober presenterte finansminister og leder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen forslaget til statsbudsjett for 2017. Budsjettet inneholdt en hel rekke gode tiltak, men først og fremst er budsjettet en gled for folk som pendler til jobb og skole, og for næringslivet, som har behov for å få fraktet varene sine kjapt og effektivt.

– Vi er glad for at det investeres enormt i infrastruktur og vei, samtidig at det blir billigere å være bilist, sier en tydelig fornøyd Svendsrud.

Lavere avgifter for småbarnsfamilier og næringslivet
Blant godbitene i forslaget til statsbudsjett, er for eksempel en reduksjon av årsavgiften med 380 kroner og 500 millioner kroner til kutt i bomavgifter. Pendlerfradraget øker også, slik at du får mer igjen ved å pendle til arbeidsplassen din. Det blir også billigere å eie miljøvennlige biler, med halv pris på ferge og bomtakster for el-biler.

Diesel og bensinprisen øker med 15/35 øre, men i uttelling blir det billigere for bilisten, der avgiftene blir basert på forbruk fremfor eierskap.

– FpU er imot øking i drivstoffavgifter, og FpU glade for at Fremskrittspartiet nekter å godta enda høyere diesel- og bensinpriser. Vi skal også være klare til å kjempe for småbarnsfamilier, ungdom og næringslivet i møte med opposisjonen, understreker Svendsrud.

Vedlikeholdsetterslepet reduseres og veiene skal bygges
Med Fremskrittspartiet i regjering bevilges det rekordstore 62,4 milliarder til samferdsel i år. Flere store og viktige veiprosjekt blir fremskyndet og startet opp tidligere. Dette er det andre året på rad der vedlikeholdsetterslepet reduseres. Ikke minst får fylkesveiene mer direkte penger.

– Det har noe å si hvem som styrer. De rødgrønne lot veiene forfalle år etter år. Nå kan bilistene endelig se at det er en ny kurs, etter flere magre år. Samtidig bygges veiene raskere. Dette takket være FrP i regjering, sier Svendsrud.

Mer til tog og kollektivtransport
Flere nye togsett settes inn på  flere banestrekninger. Det blir bygget mer dobbeltspor, som utvider kapasiteten på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Vossebanen. Flere jernbaneprosjekt, som Ringeriksbanen, blir også fremskyndet.

– Regjeringen bevilger 1500 millioner kroner til kollektivt i år. Det bevilges også ekstra mer til kollektivtransport i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Resultatene er hyppigere avganger, nye busser og mer bane, sier Svendsrud.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.