Søk på FpUs talentprogram 2017

Kjære FpUer,

I 2017 arrangerer FpU et talentutviklingsprogram for fremtidens politikere. Målet er å gi et tilbud til personer som i fremtiden skal bli ledere for FrP og Norge. Dette gjør vi for å nå FpUs mål om å være en talentfabrikk for FrP og Norge. Vi ser etter deg som har store ambisjoner.

Ansvarlig for programmet

 • Maria Alseth

Mål med programmet

 • Å utvikle morgendagens fylkesformenn

Målgruppe for programmet

 • Kvalitetsmedlemmer under 19 år som viser seg kompetente både politisk og organisatorisk, men som gjennom denne skoleringen er rustet til å innta verv på et høyere politisk nivå i fremtiden.

Datoer for programmet
Søknadsdato: 28.november 2016
Startdato: Tillitsmannskonferansen 2017 (14.-15. januar 2017)
Sluttdato: 31.oktober 2017

Skolering

 • Første skolering (Tema: introduksjon til organisatoriske- og politiske ved deltakelse på formannskonferansen)
  Tillitsmannskolering 2017 (14.-15.januar 2017)
 • Andre skolering (Tema: ledelse, tale og media) 11.–12.mars 2017
 • Tredje skolering (Mediehåndtering, debatt og konflikthåndtering) 14.–15.oktober 2017

Fokusområder:

 • Ledelse
 • Konflikthåndtering
 • Media
 • Organisasjon
 • Selvutvikling

Opplegg:
Skoleringen skal utvikle og ruste FpUs yngste politiske talenter til å kunne møte de utfordringene man vil møte som fylkesformann.
Skoleringen vil foregå på samlingene, samt at det vil gitt oppgaver mellom samlingene. Mellom samlingene skal talentene følges opp av en mentor.

Alle skoleringene er obligatoriske, og det forventes at deltakerne kan delta å samtlige samlinger. I tillegg til de fastsatte samlingene kan det hende at talentene tildeles oppgaver i forbindelse med FpUs nasjonale arrangementer.

Mentorordning:
Alle talentene vil få en egen mentor de kan henvende seg til ved oppgaveløsingen, og mentoren skal følge opp talentenes progresjon gjennom året. Progresjonen skal loggføres, og være en del av totalevalueringen av talentet vil ved endt program. Mentorene vil være Maria Alseth, Christoffer Pederssen, Fredrik Juel Hagen og Kristian Eilertsen.

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Et leserbrev på 300 ord
 • En tekst om hvor du ser deg selv om 10 år
 • Hvorfor du skal velges til talentprogrammet
 • En kort video på maksimalt 1 minutt av hvem du er og hvorfor du bør velges til talentprogrammet

Søknadsfrist er 28. november 2016.
Søknaden sendes til anb@frp.no

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.