Vil du lære hvordan det er å jobbe i Norges viktigste ungdomsparti?

I så fall har du muligheten nå. I 2017 skal FpU nok engang ha et trainee-program for å tilby talenter i partiet muligheten til å lære mer om hvordan det er å jobbe i Norges viktigste ungdomsparti. Du kan få tett innblikk i hvordan FpU drives fra innsiden, du kan få arbeide tett opp mot de politiske prosesser i Storting og regjering og du kan få en CV som stikker seg ut hos fremtidige arbeidsgivere.

Flere av de som har vært trainee i FpU tidligere har i dag sentrale posisjoner i organisasjonen. Eksempelvis Tonje Lavik som er rådgiver ved hovedkontoret og Ole Martin Johansen som kun få måneder etter endt traineeopplegg ble ansatt som fylkessekretær i Akershus FpU.

Alt du trenger å gjøre er å sende oss en søknad, og si hvorfor du bør bli en av FpUs traineer i løpet av våren, sommeren og høsten 2017. Søknadsfrist er mandag 28. november.

Om opplegget

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe med FpUs medlemsregister
 • Følge opp FpUs fylkes- og lokallag
 • Følge opp vedtak fattet av sentralstyret
 • Besvare henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte
 • Ta del i planlegging av større konferanser
 • Utforme saker til FpUs nettside
 • Utforme leserbrev o.l. til bruk av FpUs formann eller fylkes- og lokallag
 • Bistå i arbeid med FpUs profil i sosiale medier

Arbeidssted:

 • FpUs hovedkontor (Karl Johans Gate 25, 0159 Oslo)

Arbeidssituasjon:
Som trainee er du en del av FpUs sekretariat en hel uke. Du jobber da tett sammen med generalsekretær André Bråthen og de to rådgiverne Tonje Lavik og Ola Buvik Skedsmo som jobber på kontoret til daglig.

Lengde på traineeoppholdet:
Lengden på traineeoppholdet er en uke.
Det lagt opp til at det skal være mulig å kombinere det å være trainee med videregående skole eller studier ved høgskole/universitet. Det er mulig å jobbe etter skoletid, i vinterferie, høstferie eller sommerferie, eller man kan jobbe 8-16 dersom man har mulighet til dette.

Annet:

 • Alle som er trainee må signere taushetserklæring.
 • Søkere må være medlem av Fremskrittspartiets Ungdom.

Godtgjørelse:

 • 3 000 for en ukes arbeid.
 • Transport og overnatting må i utgangspunktet ordnes av den enkelte, men FpU kan være behjelpelig med å finne gode alternativer, og eventuelt bidra med å dekke deler av kostnadene til transport og overnatting

For spørsmål, ta kontakt med generalsekretær André Bråthen på e-post anb@frp.no.

Vi ser frem til å motta din søknad og CV. Søknadsfrist er satt til mandag 28. november 2016. Søknad sendes på e-post til anb@frp.no.

Personer fra andre landsdeler enn Østlandet, oppfordres også til å søke. Det er som oftest mulig å finne løsninger som gjør det mulig med et traineeopphold i Oslo om man kommer fra en annen landsdel.

Vennligst spesifiser følgende i din søknad:

 • I prioritert rekkefølge hvilke arbeidsoppgaver (se liste i begynnelsen av annonsen) du helst ønsker å jobbe med som trainee
 • Når du har mulighet til å jobbe (dagtid/kveldstid, kun i helger, kun i ferier, og i så fall i hvilke ferier du kan jobbe)
 • Hvordan du ser for deg det praktiske rundt traineeoppholdet (gjelder spesielt for søkere fra andre landsdeler, med behov for overnatting i Oslo)

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.