Må bli enklere å starte egen bedrift

– Det er for vanskelig og for risikabelt for mange å skape sin egen arbeidsplass, sier 1. nestformann i FpU, Kristian Eilertsen.

For kort tiden siden deltok 1.nestformann, Kristian Eilertsen som representant fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i en paneldebatt på Akademikernes topplederseminar, hvor fremtidens arbeidsliv var tema. Fagforeningen var klar på at det må bli enklere for folk å begynne som selvstendig næringsdrivende, men at terskelen for mange er for høy i dag.

– FpU og Fremskrittspartiet mener at det må bli mye enklere å skape sin egen arbeidsplass, så her spiller vi og Akademikerne på samme lag. Vi trenger flere som tar sjansen i det private næringslivet, men da må terskelen senkes, sier Eilertsen.

For risikabelt

For de som starter for seg selv som selvstendig næringsdrivende er det forbundet med stor personlig risiko. Disse personene har nesten ikke noe sikkerhetsnett som fanger dem opp dersom man blir syk, og man har vesentlig dårligere pensjonsbetingelser enn de som jobber i privat sektor for øvrig.

– Dette er velkjente problemstillinger, og det er åpenbare hindringer for de som vil satse for seg selv. Fremskrittspartiet vil gjøre noe med dette. Det må rett og slett bli mindre risikabelt å starte for seg selv, sier en tydelig engasjert 1. nestformann.

Eilertsen tror dessverre terskelen er høyere for kvinner enn for menn.

–  Kvinner er litt mer opptatt av trygghet og forutsigbarhet enn menn, som kanskje ikke tenker nok på dette. Det gjør at mange kvinner som brenner inne med en kjempeidé aldri tar steget ut og skaper sin egen arbeidsplass, sier Eilertsen.

Trenger flere arbeidsplasser

Fremskrittspartiets Ungdom mener at det jobber alt for mange i offentlig sektor i dag. Dette, kombinert med høyere arbeidsledighet på sør-vestlandet, gjør at Norge trenger flere arbeidsplasser i privat sektor. Derfor vil Fremskrittspartiet gjøre det enklere for de som starter for seg selv. Eilertsen advarer mot økte skatter og avgifter.

– Arbeiderpartiet vil heve skattene og avgiftene med om lag 15 milliarder kroner. Det vil garantert gjør det enda vanskeligere for folk som driver som selvstendig næringsdrivende. Det betyr fortsatt ledighet for mange, sier Eilertsen.

Eilertsen tar også et oppgjør med Senterpartiet.

– Senterpartiet skal regjere og øke skattene sammen med Arbeiderpartiet. Dette vil ramme de minste bedriftene, de med få ansatte –  spesielt i distriktet. Dette er direkte nærings- og distriktsfiendtlig, poengterer han.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.