Norges viktigste politiske verksted

134 resolusjoner har blitt sendt inn av fylkeslagene til helgens landsstyremøte. – Dette er ny FpU-rekord, og bekrefter at FpU er landets viktigste politiske verksted, sier en stolt 1. nestformann, Kristian Eilertsen.

Til helgen avholdes årets første landsstyremøte i FpU, og det er allerede klart at det blir satt ny rekord i antall resolusjoner som skal behandles. Hele 134 resolusjoner har blitt sendt inn av fylkeslag og lokallag.

– Det er et uttalt mål for sentralstyret å gjenoppbygge landsstyret og resten av organisasjonen som et politisk verksted. Vi må bruke mer tid på politisk debatt for å være relevant for ungdom og folk flest. At vi har så mange som 134 resolusjoner å behandle i helgen viser at vi er på rett vei, sier FpUs 1. nestformann, Kristian Eilertsen.

Heftige debatter

Både antallet resolusjoner og innholdet i mange av dem tyder på at det ligger an til mange heftige debatter i landsstyret. Det mener Eilertsen er bra.

– Over tid har vi sett at vi har brukt mer og mer tid på organisasjon, og mindre på politikk. Hele organisasjonen tørster etter flere tøffe debatter om den politiske retningen til både FpU og Fremskrittspartiet. Til helgen får vi nettopp dette, sier Eilertsen.

Eilertsen benytter også muligheten til å skryte av fylkes- og lokallagene.

– Vi har mottatt utrolig mange spennende forslag. Flere fylkeslag har sendt inn rundt 10 eller flere resolusjoner, noe som er helt rått. De tillitsvalgte over hele landet har gjort en helt utrolig innsats og lagt ned mye tid i arbeidet med resolusjonene, sier Eilertsen.

Skal sette dagsorden

Sentralstyret ønsker at Fremskrittspartiets Ungdom skal sette dagsorden og prege den offentlige debatten i større grad – spesielt i et valgår.

– Med disse resolusjonene kan jeg nærmest garantere at FpU kan dominere nyhetsbildet blant ungdomspartiene i tiden fremover, både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Eilertsen.

En tydelig stolt 1. nestformann er overbevist om at innsatsen til lokallagene og fylkeslagene har vært avgjørende.

– Uten alle forslagene fra grasrota hadde ikke dette vært mulig. Nå gleder jeg meg til debatten, og jeg gleder meg like mye til å se Bjørn-Kristian fronte mange av disse sakene i riksmedia, avslutter han.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.