Trenger mer kunnskap om Forsvaret

Forsvaret er nesten ikke et tema i skolen i dag. – Vi trenger å bli mer bevisst på at vi har et forsvar, og hvorfor vi har et forsvar, sier 1. nestformann i FpU, Kristian Eilertsen.

Onsdag 22. februar deltok 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom, Kristian Eilertsen, på en rundtur i indre Troms sammen med de andre ungdomspartiene i regi av Tillitsvalgtordningen i Forsvaret.

De fikk møte sjefen for Brigade Nord – landets eneste gjenværende brigade. I tillegg besøkte de 139 luftving og fløy med 339 skvadronens Bell 412-helikopter. Turen ble avsluttet med et besøk hos Artilleribataljonen på Setermoen. De fikk i tillegg mye nyttig informasjon om verneplikten og utfordringene Forsvaret står overfor.

– Det var en fantastisk tur, og jeg har fått et mye bedre innblikk i hverdagen til hæren og Brigade Nord. Det er viktig at vi får mer kunnskap om Forsvaret, og ikke minst å få snakket med de som faktisk har uniformen på, sier han.

Kunnskapsmangel

Selv om Eilertsen er svært fornøyd med turen, ble han likevel bekymret over enkelte momenter som kom frem i løpet av turen. De landstillitsvalgte for de vernepliktige påpekte at Forsvaret nesten ikke er nevnt i skoleverket, og da spesielt i læreplanene.

– Fremskrittspartiets Ungdom støtter de landstillitsvalge. Det er behov for mer kunnskap om Forsvaret. Vi må rett og slett lære mer om hva Forsvaret er, og ikke minst hvorfor vi i det hele tatt har et forsvar, sier Eilertsen.

Eilertsen mener politikerne må begrense iveren etter stadig å presse flere emner og temaer inn i skolen, men er klar på at Forsvaret har en naturlig plass i skoleverket.

– Vi lever i en stadig mer urolig verden, og folk flest føler i større grad på utrygghet i hverdagen sammenlignet med for bare noen få år siden. Jeg tror det er helt nødvendig med mer kunnskap og bevissthet om vår egen livsforsikring, som Forsvaret faktisk er, sier Eilertsen.

Historie og samfunnsfag

Norge har en ganske stolt krigs- og forsvarshistorie, som ifølge Eilertsen er lite nevnt i eksempelvis historiefaget i skolen. Han mener også at det bør være rom for at Forsvaret kan være en naturlig del i samfunnsfaget.

– Vi har en stolt historie, og kanskje klarer vi å oppnå mer bevissthet om Forsvaret gjennom å fremheve dette enda mer – spesielt i historieundervisningen, sier Eilertsen.

Eilertsen velger å avslutte med en hyllest til Forsvaret.

– Vi har det utrolig godt vi som bor i Norge. Våre verdier og vår frihet er verdt å forsvare. Derfor vil jeg på vegne av hele FpU si at vi setter stor pris på de menn og kvinner som gjør det hver eneste dag – og de skal vite at vi støtter dem, sier han.

Foto: Helene Sørvik Stavland/Soldatnytt

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.