Et religionsfag uten jødedommen gjør oss historieløse

– Fremskrittspartiets Ungdom mener det er alvorlig at jødedommen, med sin viktige historie, er utelatt fra læreplanene for religionsfaget i den videregående skolen, sier 1. nestformann i FpU, Kristian Eilertsen.

Jødedommen er i dag ikke en del av læreplanen for elever i den videregående skolen. I dag er kun kristendommen og islam som er en obligatorisk del av undervisningen, mens alle øvrige religioner er overlatt til lærere og elever å fordype seg i etter eget forgodtbefinnende. Dette går 1. nestformann i FpU, Kristian Eilertsen, til å reagere.

– Dette betyr at svært mange elever i videregående skole får liten eller ingen befatning med jødedommen, som gjennom sin filosofiske og religiøse tradisjon er fundamentet for både kristendommen og islam, sier Eilertsen.

Landsstyret støtter det mosaiske trossamfunn

Under landsstyremøtet 18. – 19. februar, vedtok landsstyret at elever i den videregående skolen må sikres undervisning om jødedommen som en del av religionsfaget.

– Uten denne helt nødvendige undervisningen frykter FpU at fremtidige generasjoner blir historieløse. Hvis elevene kun baserer sin kunnskap om jødedommen på skolens undervisning om nazistenes stereotypiske forestillinger, risikerer vi at fordommene om jøder fester seg og gir grobunn for antisemittisme, sier Eilertsen.

Landsstyret mener også en mer helhetlig framstilling av jødisk liv og jødedom er et ansvar for hele skolen.

– FpU mener det er alvorlig at jødedommen, med sin viktige historie, er utelatt fra læreplanene for religionsfaget i den videregående skolen. Vi er derfor klar på at vi støtter det mosaiske trossamfunn i deres krav om at det blir gitt særskilt undervisning om jødedommen som en del av religionsfaget.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.