Åpent brev til LO

Følgende brev ble sendt til Landsorganisasjonen i Norge (LO) v/ leder Gerd Kristiansen 10. mai 2017:

Politikk, makt og åpenhet

Johan Sverdrup er mannen bak det berømte sitat «all makt samlet i denne sal».  Det er et sitat som ikke kan sies å ha like mye relevans i dag, når vi ser at interesseorganisasjoner åpenlyst kjøper seg innflytelse i politiske partier.

Vi så allerede i 2001 at den daværende regjering med statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg skrinla foreslåtte endringer i sykelønnsordningen, blant annet etter sterkt press fra LO hvor LO angivelig skal ha truet med å trekke pengestøtten sin. Ti år senere fikk den samme Stoltenberg en båt i gave fra Arbeiderpartiet og LO – en gave man til og med betalte skatteregningen for.

Den massive pengestøtten som LO gir til Arbeiderpartiet, LOs egen plass i Arbeiderpartiets sentralstyre og løftet fra Støre om å øke fagforeningsfradraget ved en eventuell valgseier er kritikkverdig.

I flere tidligere stortingsvalg har Arbeiderpartiet mottatt flere millioner kroner fra LO. Det som er mest alvorlig med denne pengestøtten er at LO kjøper seg politisk innvirkning og posisjoner i enkelte parti, istedenfor å se på helheten og de enkelte politiske sakene. Dette lukter politisk korrupsjon.

De aller fleste partier i Norge mottar pengestøtte fra ulike organisasjoner eller enkeltpersoner, og dette er det i utgangspunktet ingenting galt med. Gråsonen blir imidlertid hårfint overtrådt når pengestøtten brukes som brekkstang for politisk gjennomslag, og når en betydelig giver får egen plass i partiets sentralstyre.

Formelt er LO en fri og uavhengig organisasjon, men har helt siden de første årene i 1899 hatt sterke bånd til Arbeiderpartiet. Det er på tide å starte debatten om hva slags samfunn LO ønsker å ha i landet vårt.

Fremskrittspartiets Ungdom tok til orde for å anmelde Arbeiderpartiet og LO for korrupsjon på FrPs landsmøte 7.mai, men har etter en nærmere vurdering kommet frem til at sannsynligheten for at saken blir henlagt grunnet manglende rettslig interesse er stor. Vi håper imidlertid at ved å rette fokuset mot forholdet mellom Arbeiderpartiet og LO vil påtalemyndighetene vurdere å ta ut offentlig påtale, om dette skjer vil tiden vise.

I mellomtiden vil FpU ta til orde for et helhetlig regelverk for partistøtte, hvor et uavhengighetskrav vil stå sentralt. Når organisasjoner og privatpersoner kjøper seg innflytelse i politiske prosesser og posisjoner i politiske partier er det i alle andre land omtalt som korrupsjon.

Spørsmål til LO:

  1. Mener LO at forholdet mellom Arbeiderpartiet og LO overhodet ikke bærer preg av politisk korrupsjon?
  2. Ser LO våre bekymringer, for om vi når et samfunn der fagforeninger og organisasjoner bedriver politisk korrupsjon overfor politiske partier?
  3. Vil LO støtte et arbeid med nytt regelverk for partistøtte, der et uavhengighetskrav vil stå sentralt?

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.