Kommunikasjonsrådgiver – valgkampen 2017

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er en organisasjon med omtrent 2000 medlemmer og 300 tillitsvalgte. FpU er tredje største parti i skolevalgene og er ungdomspartiet til regjeringspartiet Fremskrittspartiet. 

Det lyses ut stilling som kommunikasjonsrådgiver i Fremskrittspartiets Ungdoms Hovedorganisasjon. Vi søker deg som har engasjement og ønske om å bidra sterkt i en viktig valgkamp for FpU, da særlig for FrPs unge stortingskandidater som er en av FpUs satsinger i valgkampen.

 

Stillingsbeskrivelse
Kommunikasjonsrådgiver er en engasjementsbasert ansatt i FpU sekretariat, med ansvar for å følge opp vedtatte tiltak for å støtte oppom FrPs unge stortingskandidater etter vedtatt prioriteringsrekkefølge. Sekretariatet ledes av generalsekretæren.

Engasjementet varer fra 1. juli til og med 10. september 2017, med noe redusert arbeidsbelastning under skolevalgkampen fra 21. august til 5. september, om dette er nødvendig. Stillingen har en stillingsbrøk på 100 %.

Stillingen er i utgangspunktet knyttet til FpUs kontorer i Karl Johans Gate 25. Hjemmekontor kan vurderes som alternativ for den rette kandidat.

Følgende oppgaver tilfaller stillingen:

 • Research til mediesaker
 • Forberedelse til debatter
 • Skriving av leserbrev og pressemeldinger
 • Innsalg i lokal- og regionalaviser
 • Arbeid med Stortingskandidat, valgkamputvalg i FrP-fylkeslag
 • Koordinering mellom FpU, FrP, FrPs fylkeslag og Stortingskandidater

I tillegg til dette kan generelle valgkampoppgaver og generelt arbeid med valgkamp i utvalgt fylke med ung Stortingskandidat måtte påregnes.

Videre kan det være aktuelt å tillegge stillingen noe ansvar for utarbeidelse av strategi, materiell for sosiale medier etc. hvis den rette kandidat har kompetanse til dette.

 

Kompetanse, ferdigheter og egenskaper

 • Har erfaring med arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen, og kan vise til konkrete resultater fra liknende arbeid.
 • Politisk erfaring fra tillits- og/eller folkevalgte verv.
 • Behersker norsk svært godt skriftlig og muntlig.
 • Sterk analytisk evne.
 • Behersker standard kontorprogrammer godt.
 • Sterkt pågangsmot og arbeidsvilje, og ha evnen til å holde mange baller i luften samtidig.
 • Evne til å tåle sterkt arbeidspress.

 

Søknadsfrist: 25. juni.

Det forutsettes at søkeren er medlem i Fremskrittspartiets Ungdom.

Stillingen avlønnes etter avtale.

Søknad med CV sendes på e-post til fpu@fpu.no, innen 25. juni.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med generalsekretær André Bråthen på e-post anb@frp.no eller telefon 93295508.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.