Vil du bli FpUs nye generalsekretær?

Vår kjære generalsekretær, André Bråthen har fått seg ny og spennende jobb som økonomi- og administrasjonssjef i ledelsesrekrutteringsfirmaet BackerSkeie AS. I den forbindelse søker vi etter ny generalsekretær med tiltredelse 1.oktober 2017.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) har i dag rundt 2000 medlemmer, 300 tillitsvalgte, 50 lokallag og fylkeslag i alle landets fylker. FpU er Norges tredje største ungdomsparti, og er ungdomspartiet til regjeringspartiet FrP. I februar 2018 fyller FpU 40 år.

Stillingsbeskrivelse
Generalsekretæren er den øverste administrative lederen i FpU og fungerer som daglig leder.

Følgende oppgaver tilfaller stillingen:

 • Overordnet ansvar for daglig drift av FpUs Hovedorganisasjon, herunder økonomiarbeid.
 • Ledelse av FpUs sekretariat som per i dag består av fire personer inkludert generalsekretær.
 • Forberede saker til sentralstyret og landsstyret, samt ivareta sekretærfunksjon for de nevnte organer.
 • Iverksette alle vedtak som gjelder partiorganisasjonen og dens arbeid, fattet av landsmøtet, landsstyret eller sentralstyret.
 • Ansvarlig for løpende kontakt mellom sentralstyret og fylkes- og lokallagene.
 • Arrangementsansvarlig for store arrangementer som landsmøte, sommerleir og store konferanser.
 • Kommunikasjonsarbeid og håndtering av mediebildet.
 • Andre oppgaver innenfor hovedorganisasjonens virksomhet tildelt av sentralstyret.

Stillingen vil periodevis innebære både overtid og helgearbeid, samt noe reisevirksomhet.

Kompetanse og ferdigheter

 • Har erfaring med arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen.
 • Politisk erfaring fra tillits- og/eller folkevalgte verv.
 • Behersker norsk svært godt skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for organisasjonens virksomhet og forståelse for sekretariatets rolle i organisasjonen.
 • Beslutsomhet kombinert med sterk analytisk evne.
 • Behersker standard kontorprogrammer særdeles godt.

Stillingen rapporterer til sentralstyret. Nærmeste overordnede er formann i FpU.
Det forutsettes at den som tilsettes er medlem av Fremskrittspartiets Ungdom.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 23. juli.

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med nåværende generalsekretær André Bråthen på tlf. 932 95 508 eller e-post anb@frp.no.

Søknad med CV sendes til fpu@fpu.no, innen 23. juli.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.