Handling, ikke bare ord

Opp gjennom årene hører man mange ordtak som på en eller annen måte gir mening for de fleste. Et av de ordtakene jeg har tatt med meg på veien inn i voksenlivet er «Kunnskap gir muligheter». Dette var mottoet til Horten videregående skole, skolen jeg gikk på som ga meg grunnlaget jeg trengte for å gjennomføre fem år på Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor jeg i fjor ble uteksaminert, ferdigutdannet som jurist.

Antall tilbud om høyere utdanning ble nylig offentliggjort, og aldri før har så mange fått tilbud om studieplass gjennom samordna opptak. 94 101 tilbud er 2 328 flere enn i fjor. 59 % av søkerne har fått tilbud om førstevalget sitt. Det er disse studieplassene som gir norsk ungdom den kunnskapen de trenger for å få muligheter i framtida. Disse mulighetene skal bli til smarte løsninger som skaper nye arbeidsplasser. Derfor gir kunnskap nettopp muligheter for både de som mottar og forvalter kunnskapen, men også for samfunnet som helhet.

Med FrP i regjering har studentene aldri hatt det bedre. Noe av det første FrP gjorde i regjering var å sørge for den største studiestøtteøkningen på 10 år. I år fikk studentene for første gang studielån i juni, og dermed er 11 måneders studiestøtte snart fullverdig på plass. Regjeringen har også reformert høyere utdanningssektoren som på sikt vil gi mer profesjonelle studiesteder til studentene. I tillegg til dette har det aldri blitt bygget så mange studentboliger som det gjøres i dag, med om lag 2000 nye studentboliger i året. I 2017 er tallet for nye studentboliger faktisk 2500. Dette er en utvikling som må fortsette. Så lenge vi har et skattesystem som i dag, må midlene brukes smart. Utdanning er smart.

Vi politikere kan ikke vedta en god utdannelse, og jobben med å gjennomføre studiene må studentene selv gjøre.  Vår jobb som politikere er først og fremst å gi studentene trygge økonomiske rammer, og universitetene og høyskolene de midlene de trenger for å tilby en god utdannelse til de menneskene som tross alt representerer Norges fremtid. FrP skal satse videre på utdanning i Norge.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.