Fredrikstad FpU er årets lokallag

Denne uken ble valgkampen innledet på FpUs årlige sommerleir. Tradisjon tro kåres vinneren av årets lokallag, FpUer og fylkeslag. På sommerleirens første kveld ble Fredrikstad FpU kåret til årets lokallag. Det betyr at Fredrikstad FpU kan smykke seg med tittelen «Årets lokallag» frem til neste sommerleir.

Årets lokallag er en gjev tittel som flere titalls lokallag kjemper om hvert eneste år. Konkurransen er derfor hard, og æren stor. Hundrevis av tillitsvalgte FpUere kjemper hver eneste dag for at sitt lokallag skal bli FpUs beste lokallag, til inspirasjon for andre. Lokallagsformann i Fredrikstad FpU, Bianca Skoglie gleder seg over utmerkelsen og er stolt over å lede vinnerlaget.

– Det er med stor ære og ydmykhet jeg tar imot denne prisen på vegne av Fredrikstad FpU. De tillitsvalgte og øvrige medlemmene i Fredrikstad FpU har virkelig lagt sjela si i lokallaget den siste tiden. Vi har brukt mye tid og energi på å få dette til, så dette er en skikkelig vitamininnsprøytning som motiverer oss veldig til å fortsette med jobben vi har gjort, sier Skoglie engasjert.

Mange faktorer spiller inn
Det er sentralstyret som kårer vinneren av den gjeve tittelen. Her legges mange faktorer til grunn når vinnerlaget skal velges. Formann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud skryter av jobben lokallaget har gjort.

– Fredrikstad FpU har levert et solid stykke arbeid det siste året. Fredrikstad FpU har hatt en medlemsvekst vi aldri har sett maken til, satt dagsorden i media og klarer på en forbilledlig måte å rekruttere nye, flinke medlemmer til FpU, sier Svendsrud.

Noen av lokallagets mange oppgaver er å rekruttere nye medlemmer og å levere gode tilbud til medlemmene. Lokallagene er blant annet ansvarlige for å arrangere skolebesøk, kurs og medlemskvelder.

– For FpU som organisasjon er det avgjørende å ha velfungerende lokallagene. Medlemmene bor ute i lokallagene, og ofte er det der aktiviteten skjer. Fredrikstad FpU har hatt stort fokus på å rekruttere nye medlemmer som har lyst til å gjøre en innsats. Dette gjenspeiles i medlemskveldene lokallaget avholder, hvor mange ungdommer møter opp og engasjerer seg i viktige debatter. Jeg er svært takknemlig for innsatsen som Skoglie og resten av lokallaget legger ned i FpU hver eneste dag. Disse menneskene er forbilder for resten av organisasjonen, avslutter Svendsrud stolt.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.