Sommertraineer til stortingsgruppen i 2018

Fremskrittspartiet er Norges tredje største parti. Vi har nesten 16 000 betalende medlemmer og rundt 2 500 aktive tillits- og folkevalgte. Stortingsgruppen består av 27 stortingsrepresentanter og ca 25 ansatte. Etter at H/FrP-regjeringen tiltrådte 16. oktober 2013 har partiet og stortingsgruppen bidratt til å gjennomføre en rekke store og små saker som skaper en enklere hverdag for folk flest. Vi er nå i gang med fire nye år i regjeringsposisjon, med tidenes samferdselssatsing, streng innvandringspolitikk, lavere skatter og avgifter og en eldreomsorg preget av verdighet og valgfrihet.

Vi planlegger også sommeren 2018 å gjennomføre en traineeperiode. Å være sommertrainee i FrPs stortingsgruppe gir politiske talenter i partiet muligheter for å få innsikt i, og erfaring med politikk og mediehåndtering på nasjonalt nivå. Arbeidsoppgavene spenner fra politisk research og utvikling av politiske innsalgssaker, til mediehåndtering for FrPs stortingsgruppe under ledelse av en av våre erfarne kommunikasjonsrådgivere.

Vår sommertrainee-ordning er både et talentutviklingsprogram for unge i politikken og en viktig del av vår stab gjennom sommerperioden. Deltakelse vil kreve betydelig evne og vilje til arbeidsinnsats, og gir deltakere muligheter for å synliggjøre sitt potensial for senere politiske oppgaver. Vi søker etter kandidater som allerede har god kjennskap til partiet og norsk politikk og som brenner for å lære mer. De fleste vi har ansatt tidligere har fullført eller vært i gang med høyere utdanning, men dette er ikke et absolutt krav. Personlig egnethet, politisk forståelse, vurderingsevne og skriftlig fremføringsevne er kriterier som veier tungt. Kandidater blir valgt ut etter søknad, intervjuer og praktiske prøver.

Traineeperioden er planlagt å vare 8 uker, fra mandag 25. juni til fredag 10. august, og det er en forutsetning at søkeren kan delta sammenhengende i hele perioden. Arbeidssted vil være på Stortinget, og deltaker må derfor bo eller selv skaffe bomulighet i rimelig reiseavstand.

Søknad og CV må være mottatt her senest søndag 18. mars, og sendes til sekretariatsleder Per Kristian Solbak på e-post pks@stortinget.no. Ved spørsmål kan samme kontaktes på tlf. 905 15 566

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.