Bjørn-Kristian Svendsrud innstilt som FpU-formann

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i FpU ble i dag tirsdag 19.mars lagt frem for FpUs tillitsvalgte.

Valgkomiteen har enstemmig innstilt Bjørn-Kristian Svendsrud fra Horten i Vestfold til å fortsette å lede organisasjonen som formann i FpU. – Vi mener Svendsrud er den rette til å ta FpU fremover, sier formann i valgkomiteen Fredrik Juel Hagen.

Juel Hagen mener det at valgkomiteen har hatt så mange gode kandidater å velge mellom må ses på som et luksusproblem, og at arbeidet med rekruttering i FpU går godt. – Det har vært svært vanskelig å komme frem til en innstilling, samtidig viser det at FpU har mange talenter, det er gledelig, mener Juel Hagen.

Valgkomiteens flertall har videre innstilt Andreas Brännström (Oslo) som 1.nestformann og Bjørn Emil Nesset (Trøndelag) som 2.nestformann. – Også på nestformannsplassene har det vært flere dyktige kandidater, understreker Juel Hagen.

Videre er Andreas Jacobsen (Agder), Fredrik Christensen (Rogaland), Christine Hartvigsen (Rogaland) og Tomas Børresen (Finnmark) innstilt som sentralstyremedlemmer. Johan Hertzberg (Oslo) og Christoffer Thomsen (Hordaland) er innstilt som henholdsvis første og andre varamedlem.

Juel Hagen er glad for at det har vært en ryddig prosess hittil og håper dette fortsetter frem mot landsmøtet.

Bjørn-Kristian Svendsrud har de to siste årene ledet organisasjonen, og er nå innstilt til å fortsette som formann i FpU.

– Jeg er svært ydmyk over den tilliten valgkomiteen har vist meg i denne innstillingen. Under forutsetningen av at landsmøtet velger meg, gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet med to nye år for et Norge med lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep, sier Svendsrud

– FpU er viktigere enn noen gang, i en tid hvor det kan se ut til at norsk ungdom stoler mer på staten enn seg selv. Jeg håper FpU vil vokse i de to neste årene med flere medlemmer, slik at flere ser nytten i å engasjere seg i et politisk ungdomsparti, forteller Svendsrud.

– Det er landsmøtet som avgjør hvem som blir formann i FpU, men jeg er svært motivert for to nye år, avslutter Svendsrud.

Valgkomiteens flertallsinnstilling i sin helhet:

Formann – Bjørn-Kristian Svendsrud (Vestfold)
1.nestformann – Andreas Brännström (Oslo)
2.nestformann – Bjørn Emil Nesset (Trøndelag)
Sentralstyremedlem – Andreas Jacobsen (Agder)
Sentralstyremedlem – Tomas Børresen (Finnmark)
Sentralstyremedlem – Fredrik Christensen (Rogaland)
Sentralstyremedlem – Christine Hartvigsen (Rogaland)
1.varamedlem – Johan Hertzberg (Oslo)
2.varamedlem – Christoffer Thomsen (Hordaland)

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.