Gjennomslag for filming av muntlig eksamen!

FpUs resolusjon om filming av muntlig eksamen på videregående fikk akkurat flertall på FrPs landsmøte. Det er formann, Bjørn-Kristian Svendsrud, utrolig glad for.

— Det er utrolig gøy at en resolusjon som har blitt til i FpU, nå er en del av et regjeringspartis offisielle politikk, sier formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

Dette er en viktig resolusjon som er med på å beskytte norske elever fra den såkalte trynefaktoren. Den vil gi elevene reell klagemulighet dersom de mener de har fått feil karakter

Kan snart bli reell politikk.

— Jeg sitter på fylkestinget i Vestfold, og der er vi heldig vis i posisjon. Det har resultert i at Vestfold fylke har søkt til Kunnskapsdepartementet om akkurat filming av muntlig eksamen, fortsetter Svendsrud.

— Hvis departementet sier ja, er jeg sikker på at vi kommer til å få veldig positive resultater. Da er veien videre kort til vi kan få med oss de andre partiene og implementere dette på nasjonalt nivå, avslutter Svendsrud engasjert.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.