FpUs formann representerer Norge i FNs generalforsamling

Denne høsten er FpUs formann Bjørn-Kristian Svendsrud ungdomsdelegat under FNs generalforsamling i New York. Sammen med Amanda Gran ble han valgt ut av LNUs barne- og ungdomsting tidligere i år, en organisasjon som representerer 96 landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Svendsrud skal de neste tre ukene representere ungdommers interesser i møte med diplomater fra hele verden.

— FN er en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag i verden. Her møtes alle verdens land for å kjempe for fred, bekjempe fattigdom og styrke menneskerettighetene. Jeg tror Norge og ungdom har mye å bidra med for å lykkes i fremtiden. Det er et privilegium å representere norsk ungdom, sier Svendsrud, som peker på at det er mange mennesker som ikke har den friheten vi tar for gitt Norge.

Under FNs generalforsamling denne høsten samles diplomater fra hele verden for å snakke om fremtidens utfordringer og hvordan disse skal løses. Budskapet til FpUs formann var tydelig:

«Ungdom må ha en reel påvirkningskraft og inkluderes på alle arenaer i samfunnet. Vi må investere i ungdom og la de få delta i ulike beslutningsprosesser.»

Selv om reisen så vidt har startet har formannen allerede fått oppleve mye i New York.

— Det var spennende å få møte den norske ambassadøren til FN. Det er også veldig interessant å utveksle erfaringer med ungdomsdelegater fra andre land, som opplever et helt annet samfunn med en annen utvikling. Men høydepunktet så langt har vært å tale i forsamlingen på vegne av Norge.

Svendsrud har holdt tale til FNs generalforsamlings 3.komité. Han brukte taletiden sin til å ta opp noen av de utfordringene ungdom står ovenfor verden over.

— Når jeg først fikk muligheten til å tale i FN, var det viktig for meg å snakke om ungdom som selv ikke har muligheten til å si ifra eller bli hørt. Mange barn og unge lever under en situasjon vi ikke kan forestille oss i trygge Norge. Enten det gjelder konflikt i hjemlandet, sult, barneekteskap eller mangel på utdanning. Barn og unge er selv en viktig aktør i løsningen på flere av disse globale utfordringene, avslutter Bjørn-Kristian.

 

Hele talen til Bjørn-Kristian Svendsrud kan dere lese her: https://www.norway.no/en/missions/un/statements/general-assembly-committees/c3-social-development2/

 

Ønsker du å følge Bjørn-Kristian videre under forhandlingene i FN? Følg @lnufoto på instagram.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.