En seier for ungdom!

Formann Bjørn-Kristian Svendsrud er utrolig glad for at alle de fire borgerlige partiene har stilt seg bak plattformen. Til tross for at det er fire partier som skal forhandle og man må gi og ta, så er det mange tydelige FrP-gjennomslag.

I går kveld skrev regjeringen seg inn i historiebøkene, som den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985. Regjeringsplattformen har betydelige FrP-gjennomslag og flertall i Stortinget. 

— Det er spesielt gledelig å se at vi viderefører en streng og rettferdig innvandringspolitikk, at skatte- og avgiftstrykket skal ned og at skoleelevene blir prioritert, sier Bjørn-Kristian Svendsrud.

FpU-formann Svendsrud er godt fornøyd med FpUs gjennomslag i den nye regjeringsplattformen.

FpU fikk også flere seiere for ungdom i plattformen.

Til tross for at kjøreopplæring er en viktig sak for FpU peker Svendsrud på at det er mer å juble for i plattformen. Han forteller at det er en stor lettelse å se at det fortsatt blir fritt skolevalg, og påpeker at det for mange ungdommer er avgjørende å kunne velge sin egen skolegang med tanke på trivsel og motivasjon på skolen.

— En spesiell stor seier for oss i FpU er at kjøreopplæringen endelig skal unntas fra fraværgrensen. Dette er et FpU-forslag og en viktig sak for ungdom, som vil kunne ta førerkortet uten å bekymre seg for fraværet sitt. Det viser at det lønner seg å jobbe opp mot moderpartiet, sier en fornøyd formann.

I tillegg blir åpningstidene på polet utvidet med én time på lørdager, og man reverserer KrFs innstramning på taxfree-kvoten. Små grep som fører alkoholpolitikken i en mer liberal retning.

Selv om FpU er godt fornøyd med plattformen som ble presentert på Gardermoen i går er det fortsatt flere ting vi vil sette på dagsorden i årene som kommer. Svendsrud tar spesielt opp bruken av offentlige utgifter.

— Det er ingen hemmelighet at moderpartiene snart må ta inn over seg at utgiftene på statsbudsjettet må ned, for at fremtidige generasjoner ikke skal få hele regningen. For å få til dette må vi tørre å redusere sykelønnen, avslutter Bjørn-Kristian Svendsrud.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.