Vil du jobbe i FpU?

Vi søker etter en ansatt som fylkessekretær i landets største fylkeslag, Viken FpU i 20 % stilling. Arbeidsoppgaver for en fylkessekretær er typisk: Føre protokoll fra fylkesstyremøter Ha ansvar for å føre regnskaper. Ha ansvar for å oppdatere Brønnøysundregisteret for fylkeslagene og lokallagene i fylket Ha ansvar for å oppdatere medlemsregisteret i fylket Være hovedansvarlig…

Vellykket landsstyremøte

I helgen gikk vårens landsstyremøte av stabelen i hovedstaden med tillitsvalgte fra hele landet. Landsstyret er samlet for å vedta ny politikk og legge strategi for høstens valgkamp. FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud åpnet landsstyremøte ved å rette fokus på den borgerlige flertallsregjeringen. -. Vi lever i en spennende tid. Siden sist vi var samlet har Norge fått en flertallsregjering bestående av…

Sommertraineer til stortingsgruppen i 2019

Fremskrittspartiet er Norges tredje største parti. Stortingsgruppen består av 27 stortingsrepresentanter og ca 25 ansatte. Etter at H/FrP-regjeringen tiltrådte 16. oktober 2013 har partiet og stortingsgruppen bidratt til å gjennomføre en rekke store og små saker som skaper en enklere hverdag for folk flest. Vi er nå i gang med fire nye år i regjeringsposisjon…