Sommertraineer til stortingsgruppen i 2019

Fremskrittspartiet er Norges tredje største parti. Stortingsgruppen består av 27 stortingsrepresentanter og ca 25 ansatte. Etter at H/FrP-regjeringen tiltrådte 16. oktober 2013 har partiet og stortingsgruppen bidratt til å gjennomføre en rekke store og små saker som skaper en enklere hverdag for folk flest. Vi er nå i gang med fire nye år i regjeringsposisjon med også V og KrF på laget, med tidenes samferdselssatsing, streng innvandringspolitikk, lavere skatter og avgifter og en eldreomsorg preget av verdighet og valgfrihet.

Vi planlegger også sommeren 2019 å gjennomføre en traineeperiode. Å være sommertrainee i FrPs stortingsgruppe gir politiske talenter i partiet muligheter for å få innsikt i, og erfaring med politikk og mediehåndtering på nasjonalt nivå. Arbeidsoppgavene spenner fra politisk research og utvikling av politiske innsalgssaker, til mediehåndtering for FrPs stortingsgruppe under ledelse av en av våre erfarne kommunikasjonsrådgivere. 

Vår sommertrainee-ordning er både et talentutviklingsprogram for unge i politikken og en viktig del av vår stab gjennom sommerperioden. Deltakelse vil kreve betydelig evne og vilje til arbeidsinnsats, og gir deltakere muligheter for å synliggjøre sitt potensial for senere politiske oppgaver. Vi søker etter kandidater som allerede har god kjennskap til partiet og norsk politikk og som brenner for å lære mer. De fleste vi har ansatt tidligere har fullført eller vært i gang med høyere utdanning, men dette er ikke et absolutt krav. Personlig egnethet, politisk forståelse, vurderingsevne og skriftlig fremføringsevne er kriterier som veier tungt. Kandidater blir valgt ut etter søknad, intervjuer og praktiske prøver. Stillingene forutsetter medlemskap i partiet.

Traineeperioden er planlagt å vare 8 uker, fra mandag 24. juni til fredag 16. august, og det er en forutsetning at søkeren kan delta sammenhengende i hele perioden. Det kan være muligheter for å forlenge trainee-perioden ytterligere tre uker frem mot valget. Arbeidssted vil være på Stortinget, og deltaker må derfor bo eller selv skaffe bomulighet i rimelig reiseavstand. 

Søknad og CV må være mottatt her senest fredag 15. mars kl. 12:00, og sendes til informasjonsleder Kristian P. Larsson på e-post kristian.larsson@stortinget.no. Ved spørsmål kan samme kontaktes på tlf. 970 21 102.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.