Vellykket landsstyremøte

I helgen gikk vårens landsstyremøte av stabelen i hovedstaden med tillitsvalgte fra hele landet. Landsstyret er samlet for å vedta ny politikk og legge strategi for høstens valgkamp.

FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud åpnet landsstyremøte ved å rette fokus på den borgerlige flertallsregjeringen.

-. Vi lever i en spennende tid. Siden sist vi var samlet har Norge fått en flertallsregjering bestående av FrP, Høyre, Venstre og KrF. En regjering som i realiteten aldri hadde blitt noe av uten ungdomspartienes langvarige arbeid for å skape gode relasjoner på høyresiden i norsk politikk.

Svendsrud er svært fornøyd med hvilke resultater regjeringen har skapt. Alt fra å redusere skatter og avgifter til konkurranseutsetting av norsk jernbane og strengere innvandringspolitikk.

— Helsekøene går ned, studielånet går opp, innvandringen går ned, velferden går opp, skattene går ned mens frikortgrensa går opp. Altså, det er lett å glemme hvor mye vi faktisk har fått gjennom i regjering, konstaterer Bjørn-Kristian. 

Bjørn-Kristian ga også en pekepinn på det de andre partiene har i vente når hundrevis av FpUere landet rundt skal overbevise elever om at FrP er partiet man bør stemme på til høsten.

— Kjernen i vår ideologi er frihet, og frihet til å leve de livene man selv ønsker uten at staten skal blande seg inn. Vi kjemper sammen i kampen for enkeltmennesket. Frihet til å elske den du vil og til å være den du er uansett hvilke normer som finnes i samfunnet, fortsatte FpU-formannen.

Under den politiske debatten ble det også vedtatt ny politikk. Pant på snusbokser, nei til skatt på tips og medisin som valgfag på videregående skole er noen av de politiske sakene Bjørn-Kristian peker ut. 

— For FpU er det viktig at elevene får mulighet til å velge fag som virker motiverende og er relevant for elevenes fremtidige utdanning. Derfor tror jeg flere valgfag og tettere samarbeid med næringslivet er et viktig tiltak for å forberede elevene på det fremtidige arbeidslivet. FpU ønsker mer makt til elvene, avsluttet Svendsrud.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.