Vil du jobbe i FpU?

Vi søker etter en ansatt som fylkessekretær i landets største fylkeslag, Viken FpU i 20 % stilling. Arbeidsoppgaver for en fylkessekretær er typisk:

 • Føre protokoll fra fylkesstyremøter
 • Ha ansvar for å føre regnskaper.
 • Ha ansvar for å oppdatere Brønnøysundregisteret for fylkeslagene og lokallagene i fylket
 • Ha ansvar for å oppdatere medlemsregisteret i fylket
 • Være hovedansvarlig for skolevalgkampen i fylket
 • Sørge for å holde seg oppdatert i mediebildet i fylket og komme med innspill til mediesaker
 • Sørge for at fylket besøker skoler i området jevnlig
 • Sørge for jevnlige kurs og medlemsarrangementer
 • Annet forefallende arbeid


Kompetanse og ferdigheter

 • Har erfaring med arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen.
 • Politisk og organisatorisk erfaring fra tillits- og/eller folkevalgte verv.
 • Behersker norsk svært godt skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for organisasjonens virksomhet.
 • Sterk analytisk evne.
 • Behersker standard kontorprogrammer særdeles godt.

Ytterligere kvalifikasjoner

 • Sterkt pågangsmot og arbeidsvilje, samt evnen til å holde mange baller i luften samtidig.
 • Tåle sterkt arbeidspress.

Arbeidssted:

Arbeidssted for alle stillingene er Fremskrittspartiets partikontor, Karl Johans Gate 25, 0159 Oslo.

Hjemmekontorløsninger kan vurderes for gode søkere med logistikkutfordringer.

Søknadsfrist: 14. april

Det forutsettes at søkeren er medlem i Fremskrittspartiets Ungdom.

Lønn fastsettes etter avtale.

Søknad med CV sendes til fpu@fpu.no

Har du spørsmål kan du ta kontakt med generalsekretær.

Ola Buvik Skedsmo
Generalsekretær
Tlf: 474 47 702
E-post: obs@frp.no  

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.