Full pott på FrPs landsmøte!

Mange dyktige FpUere på talerstolen sørget i helgen for at samtlige av FpUs resolusjoner ble vedtatt! Formann Bjørn-Kristian Svendsrud er svært fornøyd med helgens landsmøte, og er spesielt begeistret over den stor tilslutning rundt FpUs politiske forslag.

— Jeg er utrolig glad for å være med i et parti hvor ungdommen blir tatt på alvor, lyttet til, og hvor ungdommen får faktiske gjennomslag. Nå har Siv Jensen og resten av statsrådene våre fått viktige bestillinger fra landsmøtet, så jeg venter spent på fortsettelsen! sier Svendsrud.

Legg ned medietilsynet
Det første forslaget som kom opp til votering var resolusjonen om å legge ned medietilsynet. Etter en kort, men kraftfull debatt ble forslaget vedtatt med overveldende flertall.

— Medietilsynet er et unødvendig, ulønnsomt, subsidiert og byråkratisk tilsyn som bør legges ned, slo 1. nestformann Andreas Brännström fast fra talerstolen.

Pant på snusbokser
Det er utrolig viktig å ta plastproblemet på alvor, og det å sette en pant på 4 kr per boks er et godt tiltak mot forsøpling.

— Pant er bra, fordi det fungerer, og det er frivillig. Snusbokser står for 1500 tonn søppel hvert eneste år. Dette forslaget er å gi et insentiv til de 12% av befolkningen som snuser, til å bidra til mer gjenbruk og resirkulering, sa 2. nestformann Bjørn Emil Nesset engasjert fra talerstolen.

Fjern tredelingen av foreldrepermisjonen
Neste ut var resolusjonen om å fjerne tredelingen av foreldrepermisjon. Denne tredelingen gjør at familiene ikke får bestemme selv hvordan de ønsker å fordele permisjonen.

— Ved å fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen får familiene full frihet. For noen familier er det riktigste at mor tar ut mer enn 66% i permisjon. I andre familier er det behov for at far tar ut mer. Det finnes ingen løsning som funker for alle, sier formann Bjørn-Kristian.

— Familier er ikke like, men unike. Det er derfor på tide å legge vekk de ideologiske brillene til venstresiden, og la familiene bestemme selv hvordan hverdagen skal se ut.

Nei til sladding av utenlandske TV-kanaler
Sist, men ikke minst var resolusjonen om å gå mot stortingsflertallets forslag om at det skal settes en stopper for utenlandsk spillreklame på utenlandske TV-sendinger. Det vil medføre at blant annet TV3 som sender fra utlandet vil bli sensurert i reklamepausen.

— Det er et flertall i Stortinget med Ap og KrF i spissen som har bedt regjeringen gjennomføre et spillreklameforbud på kanaler rettet mot norske seere. Et slikt forbud kunne føre til sensur av norske TV-kanaler fra utlandet og sendinger på internett, konstaterte Svendsrud

— Minus kristendemokratene, så består altså regjeringen av et liberalt parti, et konservativt parti og et liberalistisk parti. Vi kan ikke godta at et så illiberalt forslag får gjennomslag.

Vi drar hjem fra Landsmøte med en rekke gjennomslag for fremtidsrettet FpU politikk.
— Dette var den perfekte oppladningen til en valgkamp som vi skal vinne i en rekke kommuner i september, avslutter FpU-formannen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.