FpU søker sommertraineer!

Har du lyst til å bruke litt av sommeren til å jobbe med politikk? I så fall har du muligheten nå! FpU utlyser 4 stillinger som sommertraine hvor du får muligheten til å jobbe som politisk rådgiver to uker i juli. Her kan du få innblikk i hvordan FpU drives, jobbe tett på toppkandidater fra hele landet, og gi ditt bidrag til at FrP vinner valget 9. september!

Flere som har vært trainee i FpU tidligere har i dag, eller har hatt sentrale posisjoner i organisasjonen. Eksempler på dette er tidligere generalsekretær Tonje Lavik som nå jobber for stortingsgruppen, og Ole Martin Johansen som kun få måneder etter endt traineeopplegg ble ansatt som fylkessekretær i Akershus FpU, og i dag jobber som rådgiver for hovedorganisasjonen.

Alt du trenger å gjøre er å sende oss en søknad, og si hvorfor bør bli en av FpUs sommertraineer i 2019. Søknadsfrist er 19. mai

Om opplegget

Arbeidsoppgaver:

 • Fungere som politisk rådgiver
 • Følge opp lokale ungdomskandidater høyt på kommune- og fylkeslistene
 • Følge med på nasjonale og lokale medier
 • Utforme saker til FpUs nettside
 • Arbeide aktivt med media
 • Utforme leserbrev o.l. til bruk av FpUs formann eller lokale kandidater

Arbeidssted:

 • FpUs hovedkontor (Karl Johans Gate 25, 0159 Oslo)

Arbeidssituasjon:
Som trainee er du en del av FpUs sekretariat i to uker sammen med en av de andre traineene. Dere vil jobbe tett med FpUs formann Bjørn-Kristian Svendsrud og generalsekretær Ola Buvik Skedsmo.

Lengde på traineeoppholdet:
Lengden på traineeoppholdet er to uker. Det er lagt opp til at det skal være to traineer de to første ukene i juli, og to andre de to neste ukene. Gjerne spesifiser i søknaden når det passer best for deg å være trainee.
Annet:

 • Alle som er trainee må signere taushetserklæring.
 • Søkere må være medlem av Fremskrittspartiets Ungdom.

Godtgjørelse:

 • Lønn etter avtale.
 • Transport og overnatting må i utgangspunktet ordnes av den enkelte, men FpU kan være behjelpelig med å finne gode alternativer, og eventuelt bidra med å dekke deler av kostnadene til transport og overnatting

For spørsmål, ta kontakt med generalsekretær Ola Buvik Skedsmo på e-post obs@frp.no.

Vi ser frem til å motta din søknad og CV. Søknadsfrist er satt til søndag 19. mai 2019. Søknad sendes på e-post til obs@frp.no.

Personer fra andre landsdeler enn Østlandet, oppfordres også til å søke. Det er som oftest mulig å finne løsninger som gjør det mulig med et traineeopphold i Oslo om man kommer fra en annen landsdel.

Vennligst spesifiser følgende i din søknad:

 • Når du har mulighet til å jobbe (dagtid/kveldstid, og hvilken del av juli du helst til vil jobbe)
 • Hvordan du ser for deg det praktiske rundt traineeoppholdet (gjelder spesielt for søkere fra andre landsdeler, med behov for overnatting i Oslo)

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.