Erwins drømmeskole

Drømmeskolen for noen er nødvendigvis ikke det for andre. FpU mener derfor det er viktig at elevene får friheten til å velge hvilken skole man vil gå på, eller hvilke valgfag man vil ha. På den måten kan vi alle skape vår egen drømmeskole. Vår yngste ordførerkandidat, Erwin Teigen forteller om sin drømmeskole.

–Min drømmeskole er en skole som både setter fokus på elevenes trivsel, men også på deres fremtid. Det er en skole som utdanner elevene til arbeid, ikke arbeidsledighet. En skole hvor elevene får prøve seg på både yrkesfag og kontorarbeid og alt mellom. Elever skal tidlig få prøve seg på yrkeslivet og de skal få lære hvordan man jobber, mener Erwin.

I Teigen sin drømmeskole er det også viktig å lære seg hvordan man mestrer økonomi i hverdagen og kommer seg ut på arbeidsmarkedet.

–Det er en skam at man i dagens skole ikke får lært seg hvordan man betaler skatt og hvordan man klarer å finansiere hus og bil senere i livet. Man skal også få lære hvordan man skaffer seg en jobb. Både hvordan man skriver en søknad, hvordan man skriver en CV og hvordan man skal opptre i jobbintervju. Det er skremmende å tenke at jeg måtte bruke Google for å lære meg å skaffe meg en jobb.

Det sosiale miljøet på skolen er også viktig for den unge ordførerkandidaten, som mener at alle elever bør kunne glede seg til å gå på skolen.

–Min drømmeskole er en skole med nulltoleranse for mobbing. Man skal ikke bruke flere år på å gjøre tiltak mot mobbing. Da er det for sent, da har offeret flyttet. Man skal umiddelbart ta strenge tiltak mot mobbingen og skal noen flytte, jo da er det mobberen som skal flytte.

Teigen mener den norske skolen inneholder mye bra, men ser helt klart flere ting han ønsker å endre for å oppnå sin drømmeskole.

–Dagens skole forbereder oss ikke til arbeidslivet eller livet for øvrig. Yrkesfag som et valgfag på ungdomsskolen, en nulltoleranse mot mobbing og opplæring til hvordan man fungerer som voksen i den virkelige verden er min drømmeskole.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.