Gjennomslag i biotekloven

Før jul la regjeringen frem et forslag til endringer i bioteknologiloven på Stortinget. FpU var den gang tydelige på at vi forventet store liberaliseringer. Nå har Fremskrittspartiet, sammen med Ap og SV inngått et forlik som innebærer store og viktige endringer i lovverket. Det er FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud fornøyd med. 

– Dette har vært en viktig sak for FpU i mange år og derfor er det veldig godt å se at Fremskrittspartiet lytter til oss og sørger for at våre løsninger blir gjeldende politikk. Dette åpner blant annet opp behandlingsformer for ufrivillig barnløshet som ikke er tillatt i Norge i dag. De som frem til nå har reist utenlands for å gjennomføre enten tester eller assistert befruktning kan nå få gjort dette i Norge, sier Svendsrud.

Forliket som Frp har sikret flertall for innebærer blant annet gjennomslag for eggdonasjon, NIPT, assistert befruktning for enslige og en rekke andre større og mindre liberaliseringer. Sannsynligvis skal denne pakken behandles i Stortinget 26. mai. Om den blir vedtatt kommer deler av pakken til å bli gjeldende allerede 1. juli. 

– Det er historisk å være så nære store liberaliseringer i dette lovverket. Nå kan vi endelig erkjenne at disse metodene benyttes, la familien være familien, la barna bli anerkjent og respektert og forstå at det er flere metoder for å skape et barn på enn den «gode gamle måten». Det er galt å angripe dem som ønsker å benytte seg av assistert befruktning for å få et barn de så kjært ønsker. Det å få barn er kanskje ikke en menneskerett, men reell valgfrihet bør være det, avslutter Svendsrud. 

Helsepolitisk talsperson for Frp på Stortinget, Åshild Bruun-Gundersen har vært saksordfører for saken og gleder seg over det nye regelverket som delvis trer i kraft 1. juli.

– I dag er en historisk dag. Det er nå flertall for flere viktige liberaliseringer i bioteknologiloven, en lov som ikke har blitt endret på 16 år. FpU har i lang tid vært mer liberal enn Frp i disse spørsmålene, og har bidratt positivt inn i diskusjonene partier har hatt om disse problemstillingene. Det er likevel fortsatt noen skillelinjer, men jeg håper FpU er fornøyd med gjennomslagskraften man har i moderpartiet – også selv om surrogati fortsatt vil være forbudt i Norge, sier Bruun-Gundersen.

– I dag er det forbudt å ta i bruk behandlingsmetoder som kan redde liv, teknologi som kan gi gravide kvinner nødvendig kunnskap om sitt eget svangerskap, og muligheter for de som er ufrivillig barnløse kan få tilgang til eggdonasjon – ikke bare sæddonasjon. Dette har vært viktig for Fremskrittspartiet å gjøre lovlig i Norge.    

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.