Digitale medlemskvelder over hele landet

Det er for tiden ikke tillatt å arrangere fysiske medlemskvelder i FpU. Det fører til at mye av den ordinære aktiviteten våre tillitsvalgte gjennomfører til vanlig utgår. Mange lag har løst dette med å arrangere digitale foredrag, kurs, spillkvelder og mye mer. Det gleder FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Vi forsøker å legge opp til sentrale medlemskvelder med temaer som favner bredt. Det har absolutt vært vellykket, men det er også veldig godt å se at fylkes- og lokallag arrangerer egne digitale temakvelder med lokale temaer. Det er bra at medlemmene våre har et tilbud selv om vi ikke kan treffes som vanlig, sier Svendsrud. 

Svendsrud sier at det foreløpig ikke er aktuelt å gjenoppta fysiske medlemskvelder, men at det er en løpende vurdering. 

– FpUs største bidrag i den nasjonale dugnaden er å ikke avholde noen fysiske møter, i solidaritet med mennesker i risikogruppen. Det kommer ikke til å være tillatt å møtes fysisk før Hovedorganisasjonen i samråd med Frp anser det for å være forsvarlig. Da er det veldig moro å se kreative løsninger rundt omkring i landet.

Ett av lagene som virkelig har satset på digital aktivitet er Viken FpU. Fylkesformann Julianne Cornelia Ofstad synes det er viktig at medlemmene får et godt aktivitetstilbud. 

– Siden 12. mars har Viken FpU arrangert 25 medlemskvelder. De fleste av dem har vært kurs, foredrag og temakvelder med faglig innhold, mens noen av dem er sosiale sammenkomster med fokus på å være sammen. Vi er veldig fornøyd med oppmøtet. For oss var det en selvfølge at medlemmene skulle ha et minst like godt tilbud nå som de vanligvis har. Jeg håper at vi kan lære av hverandre på tvers av fylkesgrenser og at alle lag jobber for å skape aktivitet i sitt lag, sier Ofstad. 

Også helt sør i landet har FpU-medlemmer anledning til å oppsøke digitale medlemskvelder. Årets største arrangement i Agder FpU er avlyst, men erstattes av en rekke andre aktiviteter. 

– Pandemien satte en stopper for vår årlige Danmarkstur. Den klarer vi nok ikke å gjennomføre digitalt, men vi prøver å sørge for at alle medlemmene får et godt tilbud likevel gjennom våre to ukentlige aktiviteter. Denne måneden har vi temamåned om filosofen Ayn Rand. I begynnelsen av mai arrangerte vi et foredrag om henne, også skal vi se trilogien Atlas Shrugged over tre kvelder. Vi opplever også at medlemmer fra andre fylkeslag deltar, så dette bidrar til at vi blir bedre kjent med folk fra andre steder i landet, sier fylkesformann Andrea Gonzalez. 

Vil du delta på digitale medlemskvelder i FpU? Sjekk kalenderen på hjemmeiden eller facebook-siden til ditt fylke!

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.