Alta FpU er årets lokallag

Under sommerleiren deles det hvert år ut kåringer til årets lokallag, fylkeslag og FpUer. Siden sommerleiren 2020 ble avlyst besluttet sentralstyret at disse prisene skulle deles ut under landsmøtet. Da ble det klart at Alta FpU kan smykke seg med tittelen «Årets lokallag» frem til neste sommerleir.  

Årets lokallag er en gjev tittel som flere titalls lokallag kjemper om hvert eneste år. Konkurransen er derfor hard, og æren stor. Hundrevis av tillitsvalgte FpUere kjemper hver eneste dag for at sitt lokallag skal bli FpUs beste lokallag, til inspirasjon for andre. Lokallagsformann i Alta FpU, Emil-André Taftø gleder seg over utmerkelsen og er stolt over å lede vinnerlaget.

– Det er en stor ære å ta imot denne prisen på vegne av Alta FpU. Vi er et lokallag langt nord som favner flere nærliggende kommuner, og har derfor noen vesentlige geografiske utfordringer. De tillitsvalgte i laget har virkelig lagt ned mye arbeid det siste året, så det er veldig hyggelig å bli lagt merke til, sier Taftø.   

Formann i Alta FpU, Emil-André Taftø tar imot prisen under årets landsmøte

Mange faktorer spiller inn

Det er sentralstyret som kårer vinneren av den gjeve tittelen. Her legges mange faktorer til grunn når vinnerlaget skal velges. Formann i FpU, Andreas Brännström skryter av jobben lokallaget har gjort.

– Alta FpU har hatt jevnlige medlemsaktiviteter og levert et godt tilbud til alle sine medlemmer, tross store avstander. De har fulgt opp medlemmene på en svært god måte og er det laget med flest ringerunder, sier Brännström. 

Noen av lokallagets mange oppgaver er å rekruttere nye medlemmer og å levere gode tilbud til medlemmene. Lokallagene er blant annet ansvarlige for å arrangere skolebesøk, kurs og medlemskvelder.

– For FpU som organisasjon er det avgjørende å ha velfungerende lokallagene. Medlemmene bor ute i lokallagene, og ofte er det der aktiviteten skjer. Alta FpU har hatt stort fokus på å rekruttere nye medlemmer som har lyst til å gjøre en innsats. Dette gjenspeiles i medlemskveldene lokallaget avholder, hvor mange ungdommer møter opp og engasjerer seg i viktige debatter. 

– Jeg er svært takknemlig for innsatsen som Taftø og resten av lokallaget legger ned i FpU hver eneste dag. Disse menneskene er forbilder for hele organisasjonen, avslutter Brännström stolt.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.