Viktige gjennomslag på Frps landsmøte

Under helgens landsmøte fikk FpU gjennomslag for flere viktige resolusjoner. Sentralstyrevara Ole Jakob Warlo har skrevet flere av resolusjonene er svært fornøyd.  

– Mange av resolusjonene handler om å kutte i både inntekter og utgifter på statsbudsjettet. Det utgiftsnivået som regjeringen legger opp til i sitt forslag er ikke bærekraftig. Det gleder meg at Landsmøtet har slått fast viktigheten av å gjennomføre betydelige kutt.

Warlo var også svært aktiv under debatten og tok ordet i behandlingen av mange resolusjoner. 

– Det gøyeste med å være på FrPs landsmøte er å kjempe for gjennomslag. Forslagene våre ble grundig debattert og det var tidvis hett i salen. Da er det ekstra moro at forslagene blir vedtatt med solid flertall, sier Warlo. 

Styremedlem i Innlandet FpU, Magnus Torgersen er spesielt stolt over én resolusjon. Han har nemlig skrevet en resolusjon om at ungdom under 18 år skal kunne selge varer omgitt av alkoholloven og tobakksskadeloven.

– Ungdom på 16-17 år sliter med å få deltidsjobb i dagligvarebutikker fordi de ikke kan selge produkter som inneholder alkohol og tobakk. De kan gjerne sitte i kassen, men må overlate kasseapparatet til en over 18 så fort det noen skal ha en snusboks eller en pils. Dette forslaget vil gjøre det enklere for ungdom å få deltidsjobb, sier Torgersen. 

Magnus Torgersen under resolusjonsdebatten på FpUs Landsmøte i august

Torgersen synes det er stort at et forslag han har skrevet nå er vedtatt av Fremskrittspartiets landsmøte. Han mener dette er et bevis på at FpU har innflytelse på norsk politikk. 

– Som FpU-medlem er dette skikkelig stas. Jeg fremmet først resolusjonen for vårt fylkesårsmøte. Deretter ble den videresendt til FpUs landsstyre, videre til FrPs landsstyre som vedtok å behandle den på landsmøtet. Her ble den vedtatt med overveldende flertall, avslutter Torgersen. 

Disse FpU-resolusjonene ble vedtatt av landsmøtet: 

  • Personer under 18 år kan selge varer omhandlet av alkoholloven § 1-5 og tobakkskadeloven § 17
  • Kutt i offentlige utgifter må forekomme i statsbudsjettet
  • Nei til statssubsidierte kunstnerstipend 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.