Kommisjoner skal jobbe med politisk utvikling

Fredag 30. – lørdag 31. oktober avholdes det landsstyremøte på Thon Hotel Airport Gardermoen. Lørdag morgen vedtok landsstyret å nedsette tre kommisjoner med hvert sitt fagfelt for å arbeide med politisk utvikling.

– Kommisjonene skal jobbe frem et utkast til ny og fremtidsrettet politikk som kan bli en del av FpUs program på neste landsmøte. Nå skal kommisjonene bruke god tid på å gjennomgå vårt fagfelt, også skal programkomiteen få forslagene når de starter sitt arbeid, sier Herman Fåne som leder kommisjonen for økonomisk bærekraft. 

Det er også nedsatt en kommisjon for kunnskap. Den ledes av fylkesformann i Vestland FpU, Martine Jordana Baarholm. 

– Jeg kan ikke forestille meg noe mer givende å arbeide med enn nettopp kunnskap. Vi har allerede god politikk på feltet i dag som jeg gleder meg til å jobbe videre med, sier Baarholm. 

Den tredje kommisjonen har energi og miljø som sitt fagfelt. Simen Velle skal lede kommisjonen og har brukt mye tid på å sette seg inn i temaet.

– Det blir skikkelig gøy å gå i dybden på energi og miljø. Her skiller FpU seg fra alle andre partier, fordi vi legger fornuften til grunn fremfor håpløs symbolpolitikk som ikke fungerer. Vi får stadig mer kunnskap om både energi, klima og miljø. Denne kunnskapen skal vi innhente og legge til grunn for vårt arbeid, sier Velle. 

I tillegg til de tre nevnte kommisjonene skal det igangsettes en søknadsprosess for en kommisjon for helse. Målet er at denne kommisjonen nedsettes på nyåret. 

Vi håper du vil gi dine innspill til kommisjonene. Dersom du har noen gode tanker til hva FpU skal mene på disse områdene kan du sende e-post til kommisjonslederne på kontaktinformasjonen under.

Kommisjonen for energi og miljø
Leder: Simen Velle
E-post: simen.velle@fpu.no

Kommisjonen for kunnskap
Leder: Martine Jordana Baarholm
E-post: martine.baarholm@fpu.no

Kommisjonen for økonomisk bærekraft
Leder: Herman Fåne
E-post: herman.fane@fpu.no

Disse menneskene utgjør FpUs tre kommisjoner:

Energi og miljøKunnskapØkonomisk bærekraft
Leder: Simen Velle
Medlem: Mats Henriksen
Medlem: Nhan Nguyen
Varamedlem: Alexander Vågsvoll 
Leder: Martine Baarholm
Medlem: Claudia Brännström
Medlem: Julianne Ofstad
Varamedlem: Bendik Wessel
Leder: Herman Fåne
Medlem: Runar Thelle
Medlem: Gabriel Wiedemann
Varamedlem: Sondre Siger

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.