Tirsdagspraten med Steffen

Under dagens Tirsdagsprat har vi snakket med nyvalgt fylkesformann i Innlandet FpU, Steffen Tingvoll Evensen. Steffen har snakket med oss om blant annet sine viktigste politiske saker, fylkeslagets mål for den kommende perioden og hans tanker om neste års valgkamp. 

Hvor lenge har du vært aktiv i FpU og hvorfor meldte du deg inn?
– Jeg har vært aktiv i FpU siden 2017, og meldte meg inn etter å ha vært enig med FrP i flere år. Hovedårsaken til at jeg meldte meg inn var at jeg først og fremst ønsket å være med å bidra til et bedre og friere Norge, fremfor å sitte på utsiden uten påvirkningskraft.

Hvilke saker brenner du for i dag?
– Som en kar fra Innlandet må jeg si at samferdsel er noe av det jeg brenner mest for. Kanskje som følge av at Stange, min hjemkommune, kan sees på som et stort vegkryss med tilknytning til jernbanen både for person og godstrafikk. Andre områder jeg brenner for er utdanningspolitikk. Vi må satse på yrkesfag, og jeg ønsker å jobbe for at yrkesfag får den statusen den fortjener. Helt til slutt er jeg lei av unødvendig høye skatter og avgifter som går utover vanlige norske arbeidstakere og innbyggere. 

Som ny fylkesformann, har du noen mål for Innlandet FpU? 
– Jeg ønsker å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort gjennom de siste årene, og ønsker å jobbe for å få opp medlemstallet og spesielt antall aktive medlemmer, og samtidig fronte vår politikk i media. Heldigvis har jeg fått med meg et topp motivert styre som sammen skal jobbe for å ta Innlandet FpU til stadig nye høyder.

Hvilke saker blir viktige for Innlandet FpU frem mot valgkampen?
– Jeg tror klima og miljø blir viktig. Innlandet er et fylke med store avstander, derfor må vi jobbe for en klimapolitikk som fungerer med de avstandene vi har, slik at folk kan bosette seg der de ønsker uten å straffes for det. Samferdsel er også en sak som blir svært viktig for Innlandet. Spesielt innen veg og bane, i form av å videreføre den gode satsningen og bygge E6 videre nordover. I tillegg skal det bygges dobbeltspor til Hamar og videre nordover, som FpU skal jobbe for at realiseres. Ulv og skog er også to saker som er svært sentrale i Innlandet.

Helt til slutt, hvorfor bør man som ung engasjere seg politisk?
– Jeg oppfordrer alle som har politiske meninger om å sette seg inn i de forskjellige partiprogrammene, og melde seg inn i partiet man er mest enig med. Det er viktig å få med unge engasjerte inn i politikken. Ungdom har mye kunnskap og erfaring fra som er og blir viktig fremover innen skole og utdanningspolitikken. Ved å engasjere seg politisk, kan man påvirke politikken lokalt og nasjonalt, og din mening kan bli kommunens eller landets politikk.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.