Tirsdagspraten om økonomisk bærekraft

Denne uken tar vi en prat med Herman Fåne. Herman er tidligere fylkesformann i Oslo FpU, nåværende sentralstyremedlem og nyvalgt formann for en av de viktige kommisjonene som landsstyret utpekte i høst – nemlig kommisjonen for økonomisk bærekraft. 

Hva tenker du om det viktige arbeidet du skal lede i kommisjonen? 
– Det er en stor tillitserklæring å få lede kommisjonen for økonomisk bærekraft i FpU. Økonomien legger grunnlaget for at vi skal kunne leve frie og selvstendige liv. Økonomien gir oss mye, men vi ser at offentlig sektor begynner å bli faretruende stor. Derfor er det viktig at man finner innovative og nytenkende løsninger for at vi kan ha et bærekraftig velferdssamfunn både for vår og for kommende generasjoner.

Sentralstyremedlem og formann for FpUs kommisjon for økonomisk bærekraft, Herman Fåne.

FpU har lenge tatt til orde for å redusere offentlig sektor betraktelig. Er det fortsatt viktig? 
– Offentlig sektor skriker etter fornyelse og innovasjon. Derfor er det viktig at oss unge kaster oss med i debatten om norsk økonomi og næringsliv. Vi må tørre å diskutere radikale og innovative ideer som kan komme norsk økonomi til gode.

Har kommisjonen foreløpig noen tanker om hvordan man kan legge til rette for ungdom? 
– Et område der det er mye å ta tak i er boligmarkedet. Per nå er det mer lønnsomt å tjene seg rik på å leie ut boliger til studenter i kollektiv, enn hva det er å skape arbeidsplasser. Vi må finne måter å gjøre det mer gunstig å investere i mennesker enn mur og betong. 

Hvorfor skal FpU ha en egen kommisjon for økonomisk bærekraft? 
– Koronapandemien har satt store føringer på økonomien. Det hjelper selvfølgelig ikke på en velferdsstat som allerede går i stort underskudd. Vårt mål i kommisjonen er å finne måter å bruke skattebetalernes penger mer effektivt, slik at man kan beholde mer av egne penger. Det er viktig at politikerne tør å ta de tøffe kuttene. 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.