Tirsdagspraten: Ole Jakob Warlo

Hva er din arbeidsoppgave i sentralstyret?
– Min arbeidsoppgave er politisk utvikling og fagkommisjoner. Det innebærer konkret hvordan FpU skal utarbeide ny politikk innenfor områder vi både har, eller ikke har politikk på. Jeg har også ansvar for fagkommisjonene gjennom å ha løpende dialog med medlemmene, som gjør at jeg kan koordinere kommisjonenes arbeid opp mot de ulike organene i partiet. 

Sentralstyrevara Ole Jakob Warlo har ansvar for politisk utvikling og fagkommisjonene som landsstyret satte ned i fjor.

Landsstyremøtet nærmer seg. Hva skal diskuteres?
– Landsstyret skal blant annet diskutere tre konkrete saker som FpU skal ta stilling til. Dette er samtykkelov, eksamensnorm og krisepakker for studenter.

– Samtidig håper jeg fylkeslagene fremmer mange spenstige resolusjoner til resolusjonsdebatten, for å skape debatt. Dette er viktig i et demokratisk parti med stor takhøyde for fri meningsutveksling.

Hvis man har en idé til en resolusjon. Hvordan bør man agere for å den fremmet på Landsstyremøtet? 
– Finn en sak du bryr seg om og begynn å skriv. Et godt tips er å inkludere flere i skriveprosessen, enten om det gjelder lokallaget eller fylkeslaget ditt. Dette kan hjelpe deg til å få flere perspektiver på hvordan resolusjonen skal ta stilling til den bestemte saken. Jo flere som fremmer resolusjon, desto større muligheter har man for å påvirke beslutningsprosessene i FpU.

Det skal også settes ned to nye fagkommisjoner på Landsstyremøtet. Hvilke fagområder gjelder dette for?
– Helse samt arbeid og sosial. Det er allerede blitt utlyst søknadsprosess til kommisjonene i interne partiforaer. Frist for å søke er 31. januar. Jeg oppfordrer alle som vil til å søke. 

Hvordan jobber kommisjonene? 
– Arbeidsmetodene til kommisjonene er individuelt. Fellesnevneren til kommisjonene er å utarbeide ny politikk innenfor deres fagområde, ved å ta utgangspunkt i partiprogrammet. Samtidig er det en del møtevirksomhet for å få innspill eller råd. Dette kan være seg av politikere eller organisasjoner med en bestemt ekspertise.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.