Tirsdagspraten med Bendik Wessel

Denne uken tar vi tirsdagspraten med Bendik Wessel som er lokallagsformann i Trondheim FpU og medlem av FpUs kunnskapskommisjon.

Hvor lenge har du vært aktiv i FpU og hvorfor meldte du deg inn?
Jeg har vært aktiv siden høsten 2019 da jeg ble valgt som lokallagsformann på mitt første årsmøte. Jeg meldte meg inn fordi jeg alltid har hatt sterke meninger, og fant til slutt ut at FrP er det partiet som best representer mine verdier, spesielt med tanke på frihet under ansvar, individualisme, og troen på enkeltindividets egenart.

Hvilke saker brenner du for?
– Som individualist og liberalist er jeg veldig opptatt av de prinsipielle sakene, og vil jobbe for å gi staten og politikerne minst mulig makt i folks hverdag. Ifølge meg har ikke staten noe moralsk ansvar for å løse oppgaver som like godt kan løses av frie mennesker i et fritt marked. Skole er en av mange ting som jeg mener bør overlates til det private. Da vil vi få en kraftig oppgradert utdanningssektor der det blir elevenes behov, ønsker og forutsetninger som styrer skoletilbudet, ikke politikernes ideologiske overbevisninger. Jeg er også opptatt av de små og store sakene som betyr noe i hverdagen til folk, og gleder meg til vi kan begynne å dra på skolebesøk igjen for å høre hva ungdommen har på hjertet. 

Hva mener du skiller FpU fra de andre ungdomspartiene?
– Jeg tror det som skiller FpU fra de andre ungdomspartiene er ikke bare at vi har den beste politikken, men også at vi har de beste menneskene og den beste organisasjonskulturen. Jeg opplever FpU som en romslig organisasjon med stort mangfold, og en sunn organisasjonskultur. Selv om noen er liberalister, noen er konservative, og noen er noe midt i mellom, så er mitt inntrykk at stort sett alle verdsetter forskjellene og behandler hverandre med respekt. Kort og godt, det som gjør FpU til Norges desidert beste ungdomssparti er at vi representer folk flest, og verdsetter at folk er forskjellige!

Hvilke saker blir viktig for Trondheim FpU frem mot valgkampen?
– Trondheim FpU kommer til å fokusere på saker som er spesielt viktige for ungdommer og folk flest, der vi kan skille oss ut fra de andre partiene. Vi vil vise at vi er det eneste partiet som representerer et alternativ i skolepolitikken, som vil føre en økonomisk ansvarlig klimapolitikk, og som vil gjøre det enklere for ungdommer og folk flest å skaffe seg arbeid i fremtiden. Dyrevelferd er også en sak som det er stor interesse for i lokallaget. Ellers tror jeg det er viktig at vi fremmer individualisme og tar et oppgjør med den farlige identitetspolitikken som sprer seg som gift blant ungdom. 

Hvilke saker jobber dere med i kunnskapskommisjonen i disse dager?
– I det siste har vi hatt et spesielt fokus på hvordan vi kan hjelpe studentene på en best mulig måte i den krevende situasjonen de står i. Pandemien har ført til et dramatisk inntektsfall for tusenvis av studenter, for ikke å nevne den store psykiske belastningen det har vært for mange å sitte alene i trange studentboliger, uten å kunne møte på campus og være med i sosiale sammenkomster. Vi er glade for at FrP har tatt disse problemstillingene på alvor og forbedret regjeringens krisepakker til studentene på mange områder, blant annet ved å sikre 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud, og 10 millioner til å ivareta studentenes psykiske helse.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.